Služby Gordicu jsou poskytovány v plném rozsahu

1 min čtení

8. 4. 2020

Celosvětové šíření koronaviru COVID-19 je těžkou zkouškou a zároveň výzvou pro nás všechny. Navzdory ztíženým podmínkám pandemie a nouzového stavu jsou služby naší společnosti zachovány v plném rozsahu.

Veškeré požadavky došlé prostřednictvím servicedesku a dalších komunikačních kanálů jsou průběžně řešeny, ve velké většině vzdáleným přístupem. Všechny projekty rutinně běží, pouze fyzické setkávání bylo nahrazeno digitálními prostředky. Plně fungují všechna obchodně-servisní zastoupení. Pokud máte zájem o jakékoliv nástroje, služby či informace, můžete kontaktovat všechny zástupce naší společnosti jako dosud.

I GORDIC a jeho zaměstnanci se snaží v této době podat pomocnou ruku, a to v různých oblastech. Jednou z nich je i řešení poskytování služeb veřejné správy ve dnech omezeného pohybu osob. Vyhlásili jsme možnost zápůjčky Portálu občana včetně základní sady formulářů a rozšíření o přehled závazků na rok 2020 zdarma. Na řadě projektů pomáháme s nastavením procesů a nástrojů pro digitální a maximálně automatizovaný výkon agend, vzdálené školení, výkon práce úředníků z domova atd. Věříme, že společně celou situaci zvládneme, z tohoto těžkého období vyjdeme posíleni a na příští případné krizové situace dobře připraveni.