Městečko Kybernetov – hra která baví i vzdělává

2 min čtení

09.09.2020

Kyberšikana dětí na internetu je čím dál větším problémem. Aniž si to připouštíme, naše životy i životy těch nejmenších se stále více přesouvají do online prostředí. Na sociálních sítích často zveřejňujeme informace a snímky, které mohou internetoví predátoři zneužívat.

Většina dětí dnes vlastní mobilní telefon, často s tarifem zahrnujícím data nebo minimálně možností připojit se na veřejně dostupné wifi sítě, v pokojíčcích pak mnohdy mívají počítač s přístupem k internetu. Už to je v současnosti samo o sobě značným předpokladem pro setkání s nějakou formou kyberšikany. Děti by tak měly mít osvojené návyky, jak se na internetu chovat, jaký obsah nesdílet apod. Prevence je již při prvních krůčcích do online světa naprostou nutností. Hra Městečko Kybernetov určitě není všespásná, dovede ale právě tyto první zásady zábavnou formou dostat do hlaviček našich nejmenších.

„Hru Kybernetov jsme se rozhodli podpořit, protože ji vnímáme jako ideální cestu k osvojení prvních správných návyků v online světě a rozeznání prvních kybernetických hrozeb. Vážíme si zdařilé iniciativy s cílem vyvolat u široké populace zájem o téma kybernetické bezpečnosti. Ostatně všude kolem přibývá událostí, které nám opakovaně dokazují, že alespoň přiměřené množství znalostí této oblasti je pro každého z nás existenčně nutné“, říká ředitel pro strategický rozvoj a kybernetickou bezpečnost společnosti Gordic Michal Řezáč.

Městečko Kybernetov si klade za cíl naučit již malé děti ve věku 5–9 let jednoduchá a základní pravidla jednání v různých situacích, které mohou v online světě nastat.

„Jsem si vědoma, že věková skupina 5+ není ohrožena přímo, ale věřím, že včasnou prevencí můžeme děti připravit na bezpečný vstup do kybernetického prostoru. Úplně stejně jako je učíme přejít přes silnici mnoho let před tím, než pustíme jejich ruku a necháme je přejít samotné. Navíc výsledky nejnovějších průzkumů jsou více než alarmující“ říká autorka hry Michaela Drahoňovská.

Nutnost prevence potvrzuje i Michal Řezáč. „Pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti populace jsou naprostou nutností osvěta a vzdělávání všech generací – od předškoláků přes všechny stupně studia až po seniory.“

V Městečku Kybernetov na vás čekají příběhy 4 domečků, ve kterých žijí děti, které potřebují pomoci s odstraněním nesprávných návyků. Hra se věnuje tématům jako je kyberšikana, kybergrooming, zdraví a online svět a netholismus. Originální česká edukativní hra díky působivým kresbám děti naučí, co kyberhrozba znamená a jaký vliv má nejenom na ně, ale také na celou rodinu. Spoustu nových věcí se dozví i dospělí. Obsah hry je garantován Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Více informací naleznete zde.

Kyberšikana – šikanování prostřednictvím informačních technologií. Může jít o obtěžování, ponižování, zastrašování či jiné záměrné ubližování konkrétní osobě nebo skupině osob.

Kybergrooming – manipulace s lidmi v kyberprostoru s cílem přimět je k osobní schůzce. Útočník se většinou vydává za někoho jiného a snaží se svoji oběť využít či zneužít.

Netholismus – chorobná závislost na internetu ve všech formách, tzn. hraní her, chatování, sledování e-mailů, běžné surfování.