Virtuální Rok informatiky 2020

1 min čtení

13.11.2020

Ve dnech 4. – 5. 11. 2020 se uskutečnila tradiční akce Rok informatiky. Letos vůbec poprvé proběhla kvůli pandemii tato konference formou přenosu přes MS Teams. Zaměřena byla na elektronizaci veřejné správy v České republice. O procesu digitalizace diskutovali jak zástupci ministerstev, krajů, tak i měst a obcí. Letošní ONLINE podobu pod vedením Ing. Michala Jirkovského, šéfredaktora magazínu Egovernemnt zahájil Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, MV ČR. 

První den byl věnován eGovernmentu a mobilnímu klíči ze strany Správy základních registrů a novým technickým řešením firmy CISCO.

Druhý den odstartoval několika krátkými vstupy jednotlivých krajů, které představily nově implementované systémy za poslední rok. Jako příklad zmiňme vstup za Jihočeský kraj, kde pan Ing. Petr Vobejda mimo jiné pochválil Elektronickou finanční kontrolu od společnosti Gordic. Následně se slova ujal Vít Kasal, zástupce obchodně právního oddělení naší společnosti, který představil obecný náhled na digitalizaci veřejné správy, jenž vychází z reálných, a proto pro nás velmi hodnotných poznatků od zákazníků. Z nasbíraných znalostí a zkušeností vyplynulo několik nabídek a výzev k tomu, jak bychom měli dál v nastoupeném trendu pokračovat a vzájemně si vypomoct.

Podívejte se na záznam z konference: