Připojte se na online konferenci Řízení procesů a aplikace moderních technologií

1 min čtení

20.11.2020

Zveme vás na online konferenci Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost, která se uskuteční 25. listopadu.

Můžete se těšit na bohatý program:

Dopolední blok

9:00 – Úvodní slovo Ing. Jaromír Řezáč a prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. (GORDIC, Penetrační laboratoř UTB ve Zlíně)

9:15 – Platforma KYBEZ – Jaroslav Kramosil

9:30 - Trendy a vize v kybernetické bezpečnosti – David Malaník, Roman Jašek (Penetrační laboratoř UTB ve Zlíně)

9:50 - Útok na zákazníka a řešení GordicCyberSec – Eliška Bartůšková (GORDIC)

10:10 - ELA blockchain jako otevřená platforma pro aplikace v průmyslu a ve službách - O. Havle (ELA Blockchain Services)

10:30 - MyMight – moderní IoT platforma – Margarita Kinská (GORDIC)

Odpolední blok

11:30 - Pokročilé metody analýzy mobilního malwaru – Jan Kincl (Penetrační laboratoř UTB ve Zlíně)

12:00 - Detekce mobilního malwaru pomocí fuzzy množin – Milan Oulehla, Jan Krňávek (Penetrační laboratoř UTB ve Zlíně, UTB ve Zlíně)

12:30 - Bezpečnostní a kryptografické inovace v bankovnictví Anežka Pejlová (Monet+)

13:45 - “Studuj cybersecurity!” Roman Jašek

14:00 - Panelová diskuse + dotazy ze sli.do.

15:00 - Ukončení konference

K online konferenci se budete moci připojit 30 minut před začátkem pomocí tohoto odkazu: ONLINE KONFERENCE.

Konferenci pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: Adélu Chaloupeckou, adela_chaloupecka@gordic.cz.