eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2020

2 min čtení

23.11.2020

Dne 18. 11. 2020 byly pod záštitou Jana Hamáčka, 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra a Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci předány ceny eOSOBNOST EGOVERNMENTU pro rok 2020 v prostorách Kongresového centra v Praze.

S ohledem na vládní nařízení související s pandemií Covid-19 proběhlo vyhlášení výsledků formou STUDIA EGOVERNMENT.

Na úvod vysílání mimo jiné promluvil i generální ředitel společnosti Gordic, Jaromír Řezáč, který poděkoval všem, kteří téměř od začátku roku vedou boj s extrémním nepřítelem: „Myslím, že informační a komunikační technologie a zejména digitalizace nám pomůže překonat toto těžké období. Jsem rád, že navzdory této situaci, můžeme i letos ocenit nejdůležitější prvky digitalizace a tím nejsou technologie, ale lidé, osobnosti. Akce eOSOBNOST EGOVERNMENTU je tedy v tomto roce jednou z cest, jak jim digitálně poděkovat.“

Za celkový přínos EGOVERNMENTU byla oceněna skupina poslanců pod vedením Barbory Kořanové, Martina Kupky a Ivana Bartoše. Tito lidé přispěli k prosazení Zákona o právu na digitální služby a k projednávání dalších navazujících zákonů, které jsou pro rozvoj elektronizace veřejné správy v ČR podstatné.

V kategorii Centrálních úřadů se eOSOBNOSTÍ stal Petr Kuchař, ředitel OHA eGovernmentu MV ČR. Ocenění získal nejenom za odbornou erudici, ale rovněž za vstřícnost a způsob jednání nejen s podřízenými, ale i s těmi, kteří se na OHA obracejí se svými žádostmi a dotazy.

V kategorii Krajů se stal eOSOBNOSTÍ Tomáš Kotyza, ředitel KÚ Moravskoslezského kraje, především za jeho neustálou snahu o digitalizaci procesů veřejné správy, která vyústila mimo jiné v Portál služeb a Portál pacienta.

V kategorii Měst se stal eOSOBNOSTÍ Jakub Malačka, místostarosta města Znojmo, který stojí například za projektem Znojmo – historické město pro moderní občany. Podílí se mimo jiné na jednáních o licenční politice tzv. "použitého software", digitalizaci dat z dopravních nehod, či řešení on-line modelu dopravy města.

V poslední kategorii Obce se eOSOBNOSTÍ stala Petra Tesařová, vedoucí odboru informatiky MČ Praha 5. Oceněna byla její dlouhodobá zásluha na realizaci řady zásadních projektů elektronizace úřadu (využití hybridní pošty, zavedení platebních automatů, elektronického zápisu do MŠ ...), které zvyšují efektivitu a uživatelský komfort.

Firma Gordic je hrdým generálním partnerem soutěže. Ceny vítězům mimo jiné předal generální ředitel Jaromír Řezáč, ředitelé pro strategický rozvoj Michal a Marek Řezáčovi a Jakub Fiala, ředitel odboru technologie třetích stran.

Závěrem Jaromír Řezáč poděkoval všem, co berou digitalizaci vážně a dodal: „Informační, kybernetický prostor je a bude přirozenou součástí života.“

Podívejte se na záznam z předávání:

Celkové výsledky naleznete na: www.egovernment.cz