Egovernment the Best 2020

3 min čtení

26.11.2020

I ve ztížených podmínkách se v závěru listopadu konalo vyhlášení cen Egovernment the Best. Soutěže určené pro organizační složky státu, kraje, města a obce se zúčastnilo 27 projektů. On-line vyhlášení se zúčastnil i Vladimír Dzurilla, zmocněnec vlády pro informační technologie. I letos jsme mohli mít radost z oceněných projektů, na kterých se GORDIC podílel jako dodavatel.

Druhé místo v kategorii krajů obsadil Pardubický kraj s projektem Digitalizace krajského úřadu, elektronické schvalování a digitalizace oběhu účetních dokladů. Jeho předmětem byla komplexní digitalizace procesů úřadu včetně elektronického schvalování a podepisování. Výsledkem bylo zvýšení produktivity práce, urychlení celého procesu oběhu finančních dokladů, oběhu podkladů pro jednání rady a zastupitelstva i vytvoření možnosti vzdáleného schvalování managementem mimo úřad. Za pozornost určitě stojí rozsah a provázanost zvoleného řešení. Zatímco jednotlivé části řešení byly implementovány i v rámci jiných projektů, Krajský úřad Pardubického kraje se svou koncepcí kompletní digitalizace, elektronického schvalování a podepisování ve všech třech dílčích oblastech a vzdáleného přístupu zkombinoval jednotlivé prvky do komplexního celku.

Druhé místo v kategorii měst slavilo město Veselí nad Moravou. V první fázi projektu Portál občana – přívětivý úřad a chytré město vedení požadovalo mj. zajištění nepřetržité on-line dostupnosti, možnost platby místních poplatků pomocí QR kódu či platební brány, možnost elektronických podání digitálních formulářů automatický propad dat z těchto formulářů do městského informačního systému. Podmínkou byla autentizace občanů prostřednictvím NIA. To vše se podařilo právě prostřednictvím Portálu občana GORDIC.

Kladně se o projektu vyjádřil i Vladimír Dzurilla: „Chceme, aby takové portály vznikaly, aby kraje, města, obce publikovaly digitální služby s přístupem přes národní identitu.“

Vítězství slavilo hlavní město Praha a jeho Portál Pražana. „Praha je město velmi fragmentované, máme tu magistrát, městské části, řadu městských akciových společností, vždy se svojí působností a kompetencemi. Občan ale tuto fragmentaci nechce vidět, chce jedno kontaktní místo. I proto realizujeme Portál Pražana, jako do budoucna jednu elektronickou přepážku, kde vyřídí vše najednou,“ řekl při slavnostním večeru primátor Prahy Zdeněk Hřib. V současnosti může obyvatel hlavního města řešit prostřednictvím portálu několik životních situací. Díky integraci se spisovou službou GINIS je elektronické podání zaevidováno a autorizovanému uživateli je poskytnut příslušný detail. Spisová služba umožňuje rozbor podání, přidělení čísla jednacího a automatizované předání příslušnému referentovi.

V kategorii obcí zvítězila obec Opařany s projektem Elektronizace obecního úřadu Opařany. Cílem projektu bylo zvýšení efektivity při výběru obecních poplatků a s tím spojené usnadnění administrativy v rámci této agendy. Zároveň bylo docíleno lepší zastupitelnosti pracovníků úřadu. Přímo v živém přenosu se k řešení vyjádřil vedoucí projektu Jiří Rada, GORDIC distributor KMS software s.r.o. „Obec při realizaci projektu minimalizovala náklady na nový hardware, je potěšitelné, že systém funguje i v těchto podmínkách. Chci moc poděkovat paní starostce, že jsme projekt mohli realizovat i lidem na úřadě, kteří měli zájem a chuť s novými moduly pracovat. I díky nim implementace proběhla zdárně.“

Třetí místo ve stejné kategorii získala obec Vrdy s projektem Implementace programu Daně, dávky, pohledávky – modul Vodné, stočné na platformě ekonomického systému GINIS Express SQL. Projekt přinesl mj. přehlednější a průkaznější databázi smluv, úsporu času při elektronickém rozesílání dokumentů, automatizované zpracování dokladů, atd. Občané mohou zaplatit poplatek kartou. Sjednocením více agend do jednoho informačního systému došlo ke snížení provozních nákladů.

Na záznam ze slavnostního večera se můžete podívat zde: