Zlínská UTB uspořádala další ročník kybernetické konference

2 min čtení

04.12.2020

25. listopadu proběhla ve Zlíně už po dvacáté tradiční konference s názvem Řízení procesů a aplikace moderních technologií. Vzhledem k nařízení vlády byla přenášena online a díky tomu se jí mohlo zúčastnit mnohem více posluchačů.

Akce se pravidelně zaměřuje na systémy, řízení bezpečnostních procesů a velmi významným způsobem zasahuje do procesů a bezpečnostních aktivit v České republice. Odbornou garanci setkání zajistily Penetrační laboratoře PTLAB Ústavu informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Letošní ročník cílil na aktuální a významné oblasti detekce útočných technik, analýzy mobilního malware, aplikace pokročilých kryptografických postupů a využití blockchainových technologií v průmyslových aplikacích. Online setkání se zúčastnilo 118 expertů – profesionálů z prostředí firem a silových složek.

Zahájení úvodní části se zhostil generální ředitel společnosti Gordic Ing. Jaromír Řezáč „V současné době prožíváme jeden z nejkrutějších roků. Covid-19 není jen zdravotní, ale i ekonomickou epidemií Informační a komunikační technologie s přiměřenou kybernetickou bezpečností nám pomohou toto období překonat. Velmi důležitá je bezpečnost, přiměřenost, opatrnost, prevence, hygiena, osvěta, vzdělávání, odpovědnost a optimismus.‘‘

První přednáškový blok byl zaměřen na trendy a vize v kybernetické bezpečnosti. Rok 2019 byl totiž ve znamení obrovských úniků dat z databází. Dle HIBP jich bylo více než 5 tisíc. Tento rok se útočníci velmi rychle přeorientovali na domácí prostředí home office, kde byli zaměstnanci více ohroženi než ve firemním prostředí.

Eliška Bartůšková a Jan Šlemr ze společnosti Gordic upozornili na nejčastější bezpečnostní pochybení, se kterými se setkáváme u zákazníků a připomněli zásady kybernetické bezpečnosti a řešení v rámci Gordic CyberSec. Například kromě pravidelné analýzy rizik a přehledu o aktivech je důležité zálohovací pravidlo 3-2-1 (3 různé kopie, 2 různá média, 1 z nich offsite).

Druhá část přinesla řadu odborných příspěvků. Příkladem může být výstup o Detekci mobilního malwaru pomocí fuzzy množin, který informoval o operačním systému Android, jež v roce 2012 čelil útokům mobilního malwaru. OS Android je pro tvůrce malwaru populární kvůli velkému podílu na trhu, a to se rovná velké množství obětí. Každý den se totiž objeví více než 10 tisíc škodlivých aplikací.

Konferenci uzavřela panelová diskuse a dotazy od účastníků.

Závěrem je nutné zdůraznit, že kybernetická bezpečnost není pouze záležitost IT odborníků, ale také nás všech – zaměstnanců, studentů, dětí, učitelů atd. proto buďme opatrní, vzdělávejme se a používejme zdravý rozum. Pokud vás stručný výčet z konference zaujal a chcete se dozvědět více, podívejte se na její záznam v tomto odkazu.