Region tour 2020 jsme letos přesunuli do online prostředí

1 min čtení

09.12.2020

Na začátku prosince jsme zorganizovali první online Region tour pro zákazníky GINIS Standard i GINIS Express.

Dopolední program odstartoval v 9 hodin a byl zaměřený na GINIS Standard. Úvodního slova se ujal Vít Kasal z oddělení péče pro zákazníky, který ve své prezentaci představil zdroje financování aneb odkud brát peníze na tak potřebnou digitalizaci veřejné správy.

 

Mezi hlavními tématy konference se objevila Elektronická podpisová kniha, kterou zákazníkům představil projektový manažer Petr Fajtl. Po menší přestávce přišla na řadu Elektronická spisová služba a základní předpoklady digitalizace procesů, které přiblížil Vít Cvrček, produktový manažer a Miroslav Čejka, hlavní metodik spisové služby.

Další část prezentace byla zaměřená na řešení Jak vyhodnotit, kdy je nutné provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Slova se ujal projektový manažer František Janů. Na závěr setkání se připojil projektový manažer Martin Vrabec, který hovořil o možnosti digitální komunikace občanů s úřadem prostřednictvím Portálu občana.

 

Odpolední blok začal ve 13 hodin a byl věnován zákazníkům GINIS Express. Ti se dověděli, jak zlepšit svoji kybernetickou bezpečnost. Na otázky účastníků odpovídal Dan Kresa, analytik kybernetické bezpečnosti. Jiří Kuzdas, metodik a konzultant distributora KMS software s. r. o., zase nastínil novinky přechodu GINIS Express na SQL.

 

Pro všechny z nás je nezbytně nutné neustálé vzdělávání. Proto nás na úplný konec Marcela Kutláková, manažerka školení, provedla sekcí školení na webu společnosti Gordic, kde zákazník jednoduše najde vše potřebné.

 

Děkujeme za přízeň a pevně věříme, že v dalším roce se opět potkáme, tentokrát osobně.