GORDIC získá 100% podíl ve firmě BBM

1 min čtení

18.12.2020

Společnost GORDIC jako významný výrobce a dodavatel informačních systémů pro veřejnou správu oznamuje blízkou akvizici společnosti BBM spol. s r. o. Ta se dlouhodobě profiluje jako dodavatel ekonomických aplikací se specifickou funkcionalitou a metodikou pro veřejné (příspěvkové a neziskové) instituce a vysoké školy. BBM bude i nadále představovat samostatnou organizaci v rámci GORDIC Group.

Spojení obou firem má vysoký potenciál pro rozvoj stávajících i nových produktů a služeb, a to nejenom pro resort školství. Rozšiřuje se tak kapitálově a technologicky silná česká IT skupina, která se nabízí i jako strategický partner českého vysokého školství se silným metodickým zázemím a znalostí specifik akademického prostředí a veřejného sektoru. Hlavní misí jsou kybernetická bezpečnost, stabilita, kontinuita a maximální ohleduplnost k současným i budoucím zákazníkům.

Stávající portfolio produktů a technologií BBM (iFIS) bude nadále kontinuálně udržováno a zároveň integrováno do bezpečné integrační platformy pro veřejnou správu GINIS. Mezi hlavní znaky této platformy patří a bude patřit kybernetická bezpečnost včetně plnění požadavků ZoKB a GDPR, udržované metodiky, široká variabilita, zpětná kompatibilita, robustní API a otevřenost dat.

GORDIC využije dlouhodobých zkušeností a znalostí pracovníků BBM jak v oblasti metodické a technologické, tak i v oblasti péče o specifické a náročné zákazníky. BBM může těžit z inovačního a generačního potenciálu Gordicu a jistě posílí iniciativu KYBEZ, jejímž hlavním posláním je snaha o bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm.