Pravidelně proškolujeme naše zaměstnance v oblasti kyberbezpečnosti

2 min čtení

18.01.2021

Ruku v ruce s dynamickým rozvojem informačních technologií v Česku roste v posledních letech počet útoků hackerů. Podle policejních statistik se kyberkriminalita v naší zemi meziročně zvýšila o 20 %. V řadě firem panuje přesvědčení, že stačí pořídit antivirový program, který je pravidelně aktualizovaný. Toto tvrzení je ale chybné, největší riziko totiž bývá často vzdáleno od počítače jen 50 centimetrů.

Nejenom drahé antivirové programy a firewally jsou cestou do kyberbezpečí. Potřeba je především správné nastavení procesů ve firmě. Je důležité přijímat taková opatření, mezi která patří i pravidelná školení zaměstnanců. Jak kdysi řekl Bruce Schneir, odborník na kryptografii a kybernetickou bezpečnost „Pouze amatéři útočí na zařízení, profesionálové cílí na lidi.“

Podle zakladatele a jednatele naší společnosti Jaromíra Řezáče je nejdůležitějším článkem kybernetické bezpečnosti „Osvěta a systematické vzdělávání“, nejslabším článkem jsou „Lidé, jejich šéfové a až potom internet“. Gordic proto své zaměstnance opakovaně zapojuje do pravidelného interního školení kybernetické bezpečnosti, které probíhá elektronickou formou na bázi jednotlivých tematických kurzů v měsíčních intervalech. Na jejich vzniku se významně podílejí členové bezpečnostního týmu Gordic a lze u nich školení poptat i pro zaměstnance vaší firmy.

„Kybernetická bezpečnost je jednou z hlavních rozvojových priorit naší firmy. To ovšem neznamená, že nabízíme v této oblasti pouze produkty, školení a další služby. Naší prioritou je i zvyšování odolnosti a znalostní báze samotné firmy a jejich zaměstnanců. Bezpečnost společnosti ovlivňují kroky a chování každého z nás. Malá nepozornost může způsobit obrovské problémy, které jsou ne vždy vratné“ vysvětluje Jaromír Řezáč.

Školení probíhá prostřednictvím aplikace GDPO z rodiny nástrojů www.gordiccybersec.cz. Všichni zúčastnění postupně projdou kurzy, jakými jsou: Co je kybernetická bezpečnost, Kybernetické útoky a jak se jim bránit, Hrozby a zranitelnosti, Jak se chovat bezpečně a Účinná ochrana a obrana. První téma se zaměřilo například na správné zabezpečení účtů. Upozornilo na nutnost pravidelné změny hesla (každé tři měsíce), které musí být silné a jedinečné. Zaměstnanci se také dozvěděli, jak zkontrolovat zneužití emailové adresy prostřednictvím analýzy Have I Been Pwned .

Celou problematiku lze přirovnat k zabezpečení našich domácností. K ochraně majetku si můžeme pořídit drahé vstupní dveře a kvalitní zámek. Pokud ale nebudou členové rodiny dodržovat bezpečnostní pravidla, rychle o něj přijdeme.