Předali jsme ceny za první kolo již pátého ročníku Kybersoutěže

1 min čtení

20. 1. 2021

V pořadí již pátý ročník Kybersoutěže pro studenty, kterou organizuje česká pobočka AFCEA, odstartovala v září loňského roku.

Firma GORDIC přispívá nejenom po finanční stránce, ale také aktivitami svých zástupců, kteří pomáhají s organizací akce. Připravují soutěžní otázky a podílí se na ověřování zúčastněných studentů při vyhlašování výsledků, v prvním kole 5. ročníku se jednalo o 4 kraje.

Předávání diplomů za první kolo vždy probíhalo za osobní účasti studentů v jejich školách. Vzhledem k současné covidové situaci, bylo vyhlášení výsledků a předávání cen přesunuto do virtuální roviny. Setkání všech studentů, kteří se umístili na předních místech, jejich učitelů a zástupců škol z celé republiky proběhlo 17.12.2020 on-line. Na více jak hodinovém setkání přednesli zdravici a gratulace zástupci veřejné správy (MŠMT, NAKIT, MO, NÚKIB, …) a také zástupci partnerů soutěže.

Za kraj Vysočina si přední místa rozdělili, na úrovni středoškoláků, studenti z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a Gymnázium Jihlava. Na úrovni vysokoškolské skončil na prvním místě student z nástavbového studia SPŠ a SOU Pelhřimov. Diplomy a ceny byly studentům zaslány poštou. Všem ještě jednou gratulujeme.