KYBEZ a jeho Iniciativa

2 min čtení

22.02.2021

KYBEZ je téměř 10 let volným sdružením, platformou, provozovanou společností GORDIC pro organizační a technickou podporu efektivní spolupráce akademických institucí a komerčních firem. Zabývá se zejména osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, a to včetně kybernetické bezpečnosti a obrany.

KYBEZ má za sebou mnoho výsledků. Ať už se jedná o organizované či dlouhodobě podporované projekty a akce pro odbornou i laickou veřejnost (konference, meetingy, kybersoutěže, hackatony, olympiády, projekty, kufříky do škol atd.), spolupráci na vzniku edukačních či osvětových materiálů pro školy i organizace nebo i provoz úspěšného portálu s tematickými články, seriály, zajímavými průzkumy a užitečnými odkazy.

I díky tomu je tato platforma jedním z významných evangelistů bezpečnosti informací, kterou by měli v přiměřeném a efektivním rozsahu vnímat a řešit nejenom organizace veřejné správy a firmy, jejich manažeři, ale i všechny rodiny a jednotlivci. Dlouhodobě prosazuje myšlenku kybernetické bezpečnosti jako existenční nutnosti. Pořád je to málo. Do širokého povědomí se tato vize, včetně potřeby informační gramotnosti a obezřetnosti, zatím v potřebné míře nedostala.

 

Zapomíná se často na uživatele. Vedle těch dospělých i na děti, které v digitálním prostoru již žijí a budou žít. Z pohledu prevence bezpečnostních rizik jsou tak důležité nejen angažované firmy, sdružení a akademické instituce, ale zejména školy a učitelé.

Nejslabšími články bezpečného digitálního řetězu jsou lidé, jejich šéfové a potom až technologie a internet. Je tedy třeba posilovat systematické vzdělávání a efektivní řízení bezpečnosti informací včetně kybernetické bezpečnosti. Zapojovat a motivovat kreativní vizionáře, redaktory, učitele. Systémově řešit, prezentovat a učit. Při tom je důležité být viděn, slyšen a pochopen. Považujeme tedy i za naši společenskou odpovědnost pokusit se toto naše úsilí posunout na vyšší úroveň a nevzdávat se.

Proto byla dne 12.02.2021 založena Iniciativa KYBEZ, otevřená, nestranná, nezávislá a s jasným cílem. Potřebujeme více sil, kvalitních vizí a řešení. Věříme, že budoucí a snad i ta současná generace to ocení. Budeme se intenzivněji obracet na přední firmy v oboru, asociace, instituce, organizace, média, školy a univerzity a doufáme, že i ony na nás.

Hlavním posláním Iniciativy KYBEZ je tedy snaha o bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm.

Informační, kybernetický prostor je a bude přirozenou součástí života.

Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel GORDIC a vyhlašovatel výzvy Iniciativa KYBEZ

www.KYBEZ.cz, www.IniciativaKYBEZ.cz