Podporujeme studenty v kybernetické bezpečnosti

1 min čtení

19.03.2021

Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti má za sebou už druhé a velice úspěšné kolo tohoto ročníku. Organizátorem akce je sdružení AFCEA a celá řada státních, akademických a profesních organizací. Platforma KYBEZ společnosti Gordic se stala hrdým partnerem. Jejím hlavní posláním je totiž snaha o bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm.

Konkurence druhého kola byla opravdu velká. Aktivně se do něj zapojilo více než 500 studentů z celého Česka. Účastníci se mezi sebou utkali v online prostředí celkem ve třech věkových kategorií. Druhé kolo dalo oproti prvnímu soutěžícím pořádně zabrat. V testu jejich znalostí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti obstálo pouze 71 z nich. Studenti řešili komplikované bezpečnostní úlohy, při kterých se zabývali sociálním inženýrstvím, kryptoanalýzou, digitální stopou nebo analýzou monitoringu síťového provozu. Soutěžní výbor z nich nakonec vybral 44 finalistů. Detailní výsledkovou listinu najdete na stránkách www.kybersoutez.cz.

Pokud nám to situace dovolí, tak se Národní finále soutěže uskuteční prezenčně 20. května v Mladé Boleslavi. Na konci září poté v Praze proběhne evropské finále European Cyber Security Challenge (ECSC 2021). Obě akce aktivně podporujeme. Těšíme se, až se na ní setkají všichni specialisté kybernetické bezpečnosti naší společnosti.