Aktivně podporujeme profesní MBA vzdělávání s prvky kyberbezpečnosti

1 min čtení

9. 4. 2021

Život v digitálním prostoru je nezastavitelný a pandemie Covid-19 tento proces ještě urychlila. S ním jsou bezesporu spojené kybernetické nástrahy, které v online prostředí hrozí a je potřeba jim čelit.

Společnost Gordic reprezentovaná generálním ředitelem Ing. Jaromírem Řezáčem vnímá kybernetickou bezpečnost jako existenční nutnost. Jako iniciátor zrodu společné aktivity více podnikatelských subjektů „Iniciativa KYBEZ“, jejímž posláním je snaha o bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm podporuje i studijní MBA program Logistika na Institutu MBA a profesního vzdělání při Vysoké škole logistiky o.p.s. v Přerově.

Studium je určeno zejména manažerům střední a vrcholové úrovně. Cílem je zvýšit jejich kompetence a výrazně podpořit osobní růst. Vyučující studijního programu jsou experti s hlubokými znalostmi a profesionálové.

Přednášet ve vybraných modulech budou také zástupci naší společnosti, a to v oblastech: Pokročilé metody v řízení projektů, Pokročilé metody systémového inženýrství a Strategický a bezpečnostní management. „Nejdůležitějším článkem kybernetické bezpečnosti je osvěta a systematické vzdělávání, nejslabším článkem jsou lidé, jejich šéfové a až potom internet,“ vysvětluje Jaromír Řezáč.

Bližší informace týkající se Studijního programu MBA-Logistika najdete na webu Vysoké školy logistiky.