Jsou data úřadů v bezpečí?

2 min čtení

07.04.2021

250 tisíc napadených institucí a firem po celém světě, ve kterých může být až 2 miliony zadních vrátek. Skrze ně je možné nekontrolovatelně systém znovu i přes opravy ovládat. Průměrná škoda způsobená kyberzločinci se u jedné organizace pohybuje v řádu 100 milionu korun.

Právě těmito informacemi uvedl Ing. Michal Jirkovský, šéfredaktor magazínu Egovernment, vysílání online Studia.

K řešení problematiky kyberbezpečnosti ve veřejné správě byli pozváni:

  • - Ing. Vladimír Rohel, ředitel, sekce bezpečnost, NAKIT
  • - Ondřej Profant, poslanec Parlamentu ČR
  • - Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel, GORDIC
  • - Ing. Milan Habrcetl, bezpečnostní expert, CISCO

Vzdáleně se do diskuze zapojil Adam Kučínský, ředitel odboru regulace, NÚKIB. Debatu zahájil zprávou o tom, jak reagují úřady veřejné správy na vydaná upozornění o podvodných telefonátech od falešné technické podpory. Některé lépe, jiné hůře, jak se dalo očekávat.

Otázkou je, proč se tak děje? „Ve světě pracuje pro veřejnou správu celkem 5,7 % IT specialistů a na ČR jich připadá pouhých 2,7 – 3,3 %,“ uvádí Adam Kučínský.

Jednoduše řečeno, IT specialistů je málo a bezpečnostních odborníků ještě míň. Navíc těmto lidem chybí vzdělání, nejsou dostatečně ohodnoceni a prostředí ve kterém pracují není nikterak motivační. Kvalitní lidé se ve veřejné správě těžko udržují, byť čelí zajímavým výzvám a pracují na pozoruhodných projektech, tak nakonec odcházejí.

„Mimo změny vnímání těch nejvyšších zástupců úřadu je třeba sjednotit používání systémů, spravovat je ve stejný čas, stejnými lidmi a používat nejaktuálnější verze. Tím by mohla odpadnout duplicitní práce a zbylo by více času na řešení bezpečnosti organizace,“ říká Ondřej Profant.

Firma Gordic se již několik let snaží vzdělávat děti i studenty, proto je zapojena do několika kybernetických soutěží, olympiád a hackathonů. Generální ředitel Ing. Jaromír Řezáč je navíc vyhlašovatel výzvy Iniciativa KYBEZ, která si klade za cíl vytvářet bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm.

„Vzdělávání stakeholderů je podstatou. Pokud oni nezačnou vnímat důležitost problematiky, nikam se neposuneme. Je to tedy o penězích, lidech, šéfech, a nakonec až o technologiích,“ řekl závěrem generální ředitel.