Vyhlášení eOSOBNOSTI 2021

2 min čtení

26.05.2021

I v letošním roce byli již tradičně oceněni lidé, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR. Slavnostní vyhlášení eOsobnosti proběhlo tentokrát na Občanské plovárně v Praze pod taktovkou Magazínu Egovernment.

Úvodního slova se ujal Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic, který v první řadě poděkoval za celoživotní díla těm, kteří posouvají digitalizaci kupředu. „Není to software, není to hardware, jsou to kvalitní kolegové, lidé, ajťáci, eOSOBNOSTI.” Mezi osobnostmi, které dosáhli na vítězné příčky byli i naši zákazníci.

Titul eOSOBNOST OBCÍ získala Kateřina Černá, tajemnice MČ Praha 5. Oceněna byla především za dosavadní úsilí v budování smysluplné digitalizace veřejné správy. V rámci Úřadu městské části Praha 5 svým občanům nabízí stále širší nabídku inovativních projektů.

Na třetí příčce se umístila Bohumila Budková, tajemnice MÚ Praha 12. Mezi její počiny patří např. proměna úřadu v plně digitální instituci, a to v podmínkách přesunu na nové sídlo do budovy odpovídající pasivním standardům kancelářských prostor.

Druhé místo v kategorii eOSOBNOST MĚST získal starosta města Bystřice, Michal Hodík, který stojí za zprovozněním systému sdružujícím vedení spisové služby, účetní agendu, matriku, mzdovou agendu a většinu dalších evidencí v Bystřici. Navíc intenzivně prosazuje využití IT na úřadě i při komunikaci s občany a stojí za informačním portálem Zbystři.cz.

Třetí příčku obsadila Pavla Kotlánová, tajemnice MÚ Rájec Jestřebí. Díky ní se informační systém tohoto úřadu může s elektronickými nástroji směle rovnat větším městům. A nutno dodat, že je v mnohém i překonává.

Za eOSOBNOST KRAJŮ byl zvolen Miroslav Vacula, vedoucí odboru IT Jihomoravského kraje. Oceněn byl za přínos v posunu krajského úřadu v rámci automatizace procesů a administrativních operací ve spisové službě a ekonomickém systému úřadu.

Ocenění eOSOBNOST ZA CELKOVÝ PŘÍNOS získal Vít Suchánek, bývalý ředitel IT na ČÚZK. Celý svůj život zasvětil práci pro ČÚZK, stál u zlomových okamžiků vývoje informačních technologií a svojí prací vždy podporoval rozvoj elektronizace tohoto úřadu.

Závěrem generální ředitel společnosti Gordic Jaromír Řezáč pogratuloval všem oceněným a předal jim jedno ze svých mouder: „Ať si kdo chce co chce říká, digitální technologie, digitální procesy a digitální prostor jsou a budou přirozenou součástí života všech.“

Celý záznam z akce můžete zhlédnout na YouTube.