Rok informatiky se zaměřil na Digitální úřad

1 min čtení

7. 6. 2021

Tradiční konferenci Rok informatiky hostilo ve dnech 2.-4. června konferenční centrum Darovanský dvůr u Plzně. Úvodní odpolední program byl zaměřený na identitu a digitální úřad, následný hlavní jednací den patřil vystoupení zástupců MV ČR, tradičním krajským pětiminutovkám a představení projektů partnerů konference. Pátek 4. 6. 2021 byl, jak je na Roku informatiky obvyklé, workshopovým dnem.

Jedním z témat konference byl nedávno zrealizovaný projekt Digitální úřad, který celou škálu technologií pro vlastní fungování úřadu i komunikaci s občanem. Věnoval se mu i Michal Tausch, ředitel podpory obchodu společnosti Gordic. Ten ve svém vystoupení shrnul trendy, které současné IT ve veřejné správě provázejí, mj. růst objemu cloudových služeb, využití digitální identity a růst digitálních služeb, poptávka po otevřených rozhraních a integracích a také rostoucí legislativní tlak na publikování otevřených dat.

Mezi prezentovaným řešením byla např. i Elektronická podpisová kniha.

Gordic jde svými produkty a službami těmto trendům naproti, ať už prostřednictvím otevřenosti svých platforem, nástroji jako je Portál občana nebo cloudovými řešeními. Například spojením systému GINIS a prostředí Microsoft Azure vznikla unikátní cloudová služba pokrývající všechny základní potřeby současných veřejných institucí.