Vyjádření GORDIC spol. s r.o. k aktuálním informacím ohledně kybernetické bezpečnosti

1 min čtení

28. 7. 2021

V Praze, 28. 7. 2021. Aktuální informace v médiích, týkající se naší společnosti, mohou souviset s kybernetickou bezpečnostní událostí, kterou jsme v rámci naší infrastruktury zaznamenali, analyzovali a vyřešili zhruba před čtvrt rokem. V takovém případě se řídíme podle krizových postupů a přijímáme preventivní opatření včetně odpojení příslušných systémů a služeb v souladu s legislativou a příslušnými normami.

Při důkladné analýze jsme nenašli známky toho, že by došlo k úniku interních dat. Přístupové údaje a informace pro přístupy k zákaznickým systémům jsou bezpečně spravovány a řízeny ve speciálním profesionálním kryptovaném trezoru pro bezpečné ukládání citlivých informací. Nedošlo ke snížení bezpečnosti informačních systémů a technologií našich zákazníků.

V reakci na událost byla ještě zesílena opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Všechny naše systémy a služby fungují bez omezení a naše infrastruktura je pod permanentním dohledem pro detekci kybernetických hrozeb. V této záležitosti potenciálního úniku dat komunikujeme i s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Bohužel otázkou současné bezpečnostní situace na internetu není jestli, ale kdy a v jakém rozsahu se stanete terčem uživatelem iniciovaného, automatického nebo útočníkem řízeného útoku. Hrozby ransomwaru nebo phishingu jsou stále častější a bohužel již běžné. Nehody a zločin se stěhují z reálného (fyzického) do virtuálního (digitálního) světa, a to se všemi možnými analogiemi. To je zkrátka fakt. Což se snažíme propagovat i prostřednictvím www.kybez.czwww.iniciativakybez.cz. Kybernetická bezpečnost není jenom zákonná povinnost, ale existenční nutnost.

Ing. Jaromír Řezáč, jednatel a generální ředitel

Kontakt pro média: Ing. Vladimír Přech, vladimir_prech@gordic.cz