Proběhl seminář kybernetické bezpečnosti

1 min čtení

20. 10. 2021

V minulém týdnu pořádalo Eurocentrum Jihlava seminář Kybernetická bezpečnost z pohledu veřejné správy, kde se účastníci seznámili s riziky spojenými s postupujícími digitálními technologiemi a hrozbami na internetu.

Vystupující z Gordicu, NÚKIB a Ministerstva vnitra připomínali, jaké zásady kybernetické „hygieny“ je potřeba dodržovat a s jakými typy útoků se v kyberprostoru mohou setkat. Nechyběly také ukázky z praxe nebo prostor pro dotazy. Ty často směřovaly k tématu vzdělávání zaměstnanců a pravidlům pro bezpečnou práci z domova, a to zejména kvůli digitální transformaci společnosti, kterou značně urychlila koronavirová krize.