Stali jsme se odborným partnerem konference CNZ 2021

1 min čtení

08.11.2021

Čím dál více si zvykáme na to, že řada odborných setkání se přesouvá z fyzického do online prostředí. Ne jinak tomu bylo v případě konference CNZ 2021, která nesla název „Digitalizace není náhrada papíru elektronickým dokumentem.“ Mezi přednášejícími nechyběli ani naši odborníci.

Konferenci „Co po nás zbude“ organizuje stejnojmenný spolek, který se problematice digitální kontinuity a důvěryhodnosti správy digitálních dokumentů ve veřejném i komerčním sektoru věnuje systematicky od roku 2006. Úvodního slova již 15. ročníku se ujali Jan Heisler, předseda CNZ, Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu a Tomáš Bezouška, prezident IPSD.

V den zahájení se za naši společnost představil Ivan Kugler, který vystoupil společně s Davidem Rezlerem z Pardubického kraje. Společně představili elektronizaci tohoto úřadu, která získala ocenění CNZ za mimořádný přínos pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů. Projekt přinesl zefektivnění práce jednotlivých odborů s využitím digitalizace celé řady agend, elektronického podepisování a schvalování v aplikaci Elektronická podpisová kniha. „Digitalizací chceme ulehčit práci našim zaměstnancům a život občanům, aby mohli lépe komunikovat s úřadem. Naší vidinou do budoucna je možnost elektronického podání dalších formulářů,“ říká David Rezler.

Naši společnost na konferenci dále reprezentoval i Štěpán Drška, který se zaměřil na elektronickou spisovou službu (eSSL) v cloudu nejen pro školy. Na plenární části v závěru navázaly moderované diskuse se zaměřením na téma „Elektronizace by měla být nástrojem a ne cílem.“