Prohlášení k atestacím elektronické spisové služby

1 min čtení

11. 11. 2021

Prohlášení generálního ředitele firmy GORDIC k atestacím elektronické spisové služby:

"Systém GINIS SSL je trvale vyvíjen a udržován ve shodě s platnou legislativou a současně je průběžně certifikován na shodu s požadavky národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). Společnost GORDIC tímto deklaruje svoji plnou připravenost atestovat systém GINIS SSL v aktuální distribuční verzi, jakmile bude atestace v souladu s výše uvedenými právními předpisy umožněna."

Celé prohlášení čtete zde.