Webinář seznámil účastníky se Spisovou službou pro školy

1 min čtení

02.12.2021

V blízké budoucnosti přibude školám další povinnost, a to vést spisovou službu v elektronickém systému spisové služby. Některé z nich ji už provozují, jiné se na tuto změnu teprve připravují. Zejména těm byl určen bezplatný webinář, který jsme uspořádali ve spolupráci s firmou Microsoft.

Zájem o online setkání byl velký. Hodinového webináře se účastnilo zhruba 250 zájemců nejenom z řad školských zařízení, ale také krajů, měst a obcí. Odborníci hovořili zejména o legislativní povinnosti vést spisovou službu v elektronické podobě a nechyběly ani praktické ukázky práce v modulu Systém správy dokumentů. Kromě toho měli přihlášení možnost klást dotazy týkající se této legislativní povinnosti prostřednictvím chatu.

Spisovou službu v elektronické podobě musí podle zákona zavést všechny školy nejpozději do 31. 12. 2024. Pokud jste se na webinář nestihli přihlásit, celý záznam najdete na YouTube kanálu Gordic.