Tábor elektronicky komunikuje s občany i firmami

2 min čtení

13. 12. 2021

Městský úřad Tábor má za sebou jeden z úspěšně realizovaných projektů v tomto roce. Díky novému portálu občana došlo k úplné elektronizaci komunikace občanů i firem a institucí. Nyní je možné hradit místní poplatky online, žádosti o dotace podávat elektronicky nebo řešit životní situace prostřednictvím digitálních formulářů.

Digitalizace úřadu šetří čas občanům i firmám

Pryč jsou doby, kdy museli lidé na úřadech vystát mnohdy dlouhé fronty. Digitalizace občanům a firmám totiž umožňuje předávat informace elektronicky bez nutnosti osobní návštěvy na městském úřadě. Odpadá tak nutnost fyzického vyplnění žádosti. Úhrady poplatků a pohledávek lze provést odkudkoliv prostřednictvím platební brány. Žádání o dotace je snazší díky tomu, že základní informace získané z NIA jsou do formuláře automaticky předvyplňovány. Ať už jsou rozpracované nebo odeslané, jsou archivovány a uživatelé se k nim opět dostanou prostřednictvím portálu občana.

Kompletně vyplněný formulář lze jedním kliknutím odeslat do agendového systému pro evidenci žádostí. Od tohoto okamžiku žadatel vidí stav vyřízení i odpovědnou osobu, která má dokument na starosti. Ať už se jedná o žádosti o dotace či jiná elektronická podání, vše končí automaticky v agendovém informačním systému města Tábor a je zapsáno ve spisové službě, kterou město zodpovědně vede.

Vyřešení požadavků je rychlé a jednoduché

Poté, co se lidé do systému přihlásí prostřednictvím NIA, na navigačním panelu portálu zvolí požadovaný úkon. Pokud se jedná o pohledávku (je načítána z agendového systému městského úřadu), mohou rovnou přikročit k online úhradě. Samotnou platbu lze provést přímo z bankovnictví pomocí QR kódu nebo přes napojenou platební bránu. V ní vyplní číslo karty a úhradu potvrdí na mobilním zařízení.

Město získalo nástroj, díky kterému si může tvořit žádosti a formuláře na míru. Uživatel je intuitivně veden a při jejich vyplňování mají jasně daná povinná pole, bez kterých je nelze odeslat. Následně jsou automaticky vytěženy a předány do příslušných agend systému městského úřadu.

Zkušenosti z provozu portálu občana na městském úřadě v Táboře jsou nyní využívány při nasazování obdobného projektu na magistrátu v Pardubicích.