Máme za sebou další ročník konference o kybernetické bezpečnosti

1 min čtení

16. 12. 2021

Opět po roce Zlín hostil další ročník konference Řízení procesů a aplikace moderních technologií. Jeho organizátorem je Ústav aplikované informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Cílem odborného setkání bylo představení moderních technologií spojených s kybernetickou bezpečností, dosažených aplikačních výsledků vědy, výzkumu a inovací v předmětné oblasti a navázání osobních kontaktů. Během dvou dnů bylo připraveno pro všechny účastníky celkem 18 přednášek.

Sérii přednášek zahájil Roman Jašek, profesor z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně spolu s Jaromírem Řezáčem, ředitelem naší společnosti.

I my jsme měli tu čest zde vystoupit s tématem “Analýza rizik kybernetické bezpečnosti.” Jakým hrozbám může být organizace vystavena? Jaký dopad by to mohlo mít na naší organizaci? Těmto otázkám se věnoval náš odborník František Janů.

Pokud vás tato problematika zajímá, můžete si přednášky zhlédnout zde: https://support.fai.utb.cz/s/LFxq2asBJKKMCXf.