Online vyřídíte i žádost o grant pro váš sportovní klub

2 min čtení

12. 1. 2022

Portál občana od firmy Gordic nyní umožňuje tzv. zastoupení právnických osob. V praxi to znamená, že nemusíte nosit veškeré papírové písemnosti na patřičné pracoviště úřadu, pokud chcete jednat za spolek, sportovní klub či jiný organizovaný celek.

Žádostí, které lze takto za spolek či jiné seskupení podat, je celá řada. Nejčetnější využití lze však očekávat v souvislosti s řešením zmíněných grantů a dotací. Co je v tomto směru klíčové – nejedná se o pouhé předpřipravení údajů pro dokumenty, ale úplné a řádné podání žádosti v souladu s platnou legislativou.

Za právnickou osobu vždy musí jednat k tomu určená či zmocněná fyzická osoba. Již při vstupu do Portálu občana od firmy Gordic je totožnost uživatele důvěryhodně ověřena prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci, který je znám pod zkratkou NIA. Po založení právnické osoby v portálu získá uživatel možnost při dalším přihlášení zvolit, zda chce jednat za sebe či za přiřazenou organizaci, podle toho se mu zobrazí dostupné možnosti a digitální formuláře, které může online z prostředí portálu rovnou i podat, a to v jakýkoliv čas, nezávisle na úředních hodinách. K podání potřebuje pouze zařízení s připojením k internetu.

Výhody však nejsou pouze na straně žadatele. Pracovníky úřadu řešení zbaví nutnosti přepisu údajů z papírových formulářů do elektronické evidence. Data z digitálních formulářů Portálu občana se nedostávají pouze na podatelnu, ale jsou dostupné i v agendových nástrojích GINIS, prostřednictvím kterých řeší úřad poskytování veřejné finanční podpory. Města, která v rámci platformy GINIS využívají současně Portál občana i moduly Veřejná finanční podpora a Smlouvy, tak disponují harmonickým integrovaným celkem pro příjem a zpracování žádostí o granty se značnou mírou procesní automatizace.

Chod celků pečujících o kulturní, sportovní či zábavní dění ve městech nezřídka stojí na dobrovolné aktivitě oddaných jednotlivců, kteří jsou pro něj ochotni obětovat většinu volného času. Obvykle jde o schopné a pracovně velice vytížené lidi, pro které je obtížné vyhradit si dostatek času pro osobní vyřizování žádostí během úředních hodin konkrétních pracovišť. Pro města je tak dostupné řešení, kterým takovým nadšencům a organizacím mohou dát jasně najevo, že si jejich aktivit váží a pokusí se udělat maximum pro podporu a co nejsnadnější chod těchto celků.