Milník pro eGovernment v Česku. Začíná platit zákon DEPO

2 min čtení

01.02.2022

Dnešním dnem tedy 1. 2. 2022 vstupuje v účinnost tzv. zákon DEPO. Zákon, který loni v červnu přijala Poslanecká sněmovna, mění přes 160 právních předpisů a prohlubuje elektronizaci veřejné správy v zemi.

Zásadní úpravy se díky zákonu dočkala například oblast státem regulovaného cloudu. Od 1. 2. 2022 si může veřejná instituce pořídit pouze takovou cloudovou aplikaci, která je zapsána v katalogu cloud computingu vedeném Ministerstvem vnitra. Používání současných, v katalogu nezapsaných systémů, je časově omezeno do konce roku 2023.

Úřady mají také od dnešního dne povinnost publikovat data ze své úřední desky ve strojově čitelném formátu v Národním katalogu otevřených dat. To přispěje k větší transparentnosti jednání veřejných institucí. Data také mohou sloužit k dalšímu zpracování nevládním organizacím i soukromým firmám. Novinky čekají úředníky také při práci s digitálními dokumenty. Nově bude povinné (mimo už stávající případy) opatřovat kvalifikovanou elektronickou pečetí a časovým razítkem i tzv. „Osvědčení o digitálním úkonu“, které musí být automatizovaně vystaveno na každý úspěšně realizovaný digitální úkon.

Významných změn dozná také oblast elektronických spisových služeb. Jejich dodavatele čeká atestace, která má zajistit shodu všech systémů s legislativou a národním standardem. Ovšem zřejmě ne tak rychle, jak zákon DEPO určoval. Vláda schválila a postoupila Parlamentu návrh novely, která odloží účinnost pravidel atestace na 1. červenec 2023.

„Ačkoliv široká veřejnost dopady nově platných pravidel okamžitě nepocítí, z pohledu českého eGovernmentu je dnešní den významným milníkem,“ říká Vladimír Přech ze společnosti GORDIC. „Úřady sice dostaly nové povinnosti, ale myslím, že z dlouhodobého hlediska ocení vyšší komfort práce v bezpečně digitalizovaném prostředí. Nyní jde hlavně o to, uvést všechny změny důsledně do praxe,“ dodává Přech.

Zákon má postupnou účinnost, některé jeho důležité části začnou platit až v průběhu dalších let. To se týká například rozšíření počtu uživatelů datové schránky o všechny podnikající osoby od roku 2023, nebo například kontrola vlastnictví řidičského oprávnění bez nutnosti prokazovat se policistovi řidičským průkazem. Všechny obce budou muset nejpozději k 31. prosinci 2023 přejít na elektronický způsob vedení spisové služby se všemi zákonnými náležitostmi. Školy čeká stejná povinnost o rok později.