Spisová služba v cloud computingu

1 min čtení

15. 2. 2022

Na úřadě kraje Vysočina právě probíhá seminář eGovernment s tématem FONDY, kde jsme i my dostali prostor k tématu promluvit.

Kolegové Miroslav Čejka a Jan Pokorný se ve své přednášce věnovali aktuálnímu stavu spisové služby a možnostem jejího provozu v prostředí cloud computingu. Miroslav Čejka zdůraznil, jak byl pro výkon spisové služby poslední rok náročný a rychle se měnící legislativa stále naráží na opožděné a někdy i dodnes chybějící jasné výklady a prováděcí směrnice. Termíny pro povinné provozování elektronické spisové služby se však i přes své pravděpodobné posunutí neúprosně blíží a jako nejvhodnější pro mnoho organizací se nabízí právě využití cloud computingu. Této oblasti se pak detailněji ve své části věnoval Jan Pokorný, který především vyzdvihl konkrétní přínosy využití cloud computingu například obcí či škol. Těmto menším původcům využití cloud computingu přinese možnost provozovat elektronickou spisovou službu s výrazně vyššími zárukami a benefity, než v případě provozování stejného produktu “svépomocí”. Provozovatel se může spolehnout, že produkty zapsané v Katalogu cloud computingu prošly úspěšně náročným sítem všech požadavků legislativy, bezpečnosti i provozní zátěže. Produkty společnosti Gordic využívají ověřenou platformu Microsoft Azure.

Projekty, které spojí povinné provozování elektronické spisové služby s benefity cloud computingu, jsou tím správným směrem, kam stojí za to upřít vaši pozornost.

Záznam ze semináře můžete zhlédnout zde: