Konference: Legislativní třesk roku 2022 na vaší škole

2 min čtení

02.03.2022

Jubilejní 10. konference pro ředitele škol o zásadních legislativních změnách je za dveřmi. Co nás čeká a nemine? Bude potřeba promyslet přechod na elektronickou spisovou službu? To a mnohem více se dozvíte na konferenci 22. 3. 2022.

Jak vidí konferenci organizátoři akce z FORUM media? Přečtěte si jejich reakce na naše otázky:

Legislativa ve školách se v roce 2022 dočká velkých změn. Dozví se posluchači na vaší konferenci o těch nejzásadnějších?

Samozřejmě, a nejen že se o nich dozví, ale díky našim skvělým přenášejícím, kteří jsou odborníky z praxe, na ně budou také dobře připraveni. Poradí jim, jaké je nejschůdnější řešení často velmi kontroverzních právních otázek. Například v oblasti poskytování zdravotních služeb ve škole se školská zařízení dosud pohybovala v šedé zóně. Na školy jsou vyvíjeny neustálé legislativní tlaky, ale ředitelé si potřebují ujasnit všechny souvislosti a projednat vše s někým, kdo se v tom vyzná. Tak je tomu i v případě nově zavedené povinné elektronické spisové služby či nových požadavků na revize technických zařízení. Ředitelé škol jsou zodpovědní za to, že je ve škole vše v souladu s aktuální legislativou. Avšak není v moci jednoho člověka obsáhnout všechny oblasti s potřebným nadhledem a v dostatečné odborné hloubce. Právě v tom by jim měla konference velmi pomoci.

Jak dlouho již konference pořádáte a v  jakých oblastech?

Na poli konferencí patříme mezi vzdělávacími agenturami k matadorům. Například konference pro ředitelky mateřských škol bude mít letos na jaře již 25. konání. Dvakrát ročně pořádáme konference pro statutární zástupce a vrcholové manažery firem, pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek. Další významnou skupinou s pravidelnými konferencemi jsou personalisté, účetní a finanční manažeři a také manažeři z oboru stavebnictví, správci budov či revizní technici. Stranou našeho zájmu nezůstává ani veřejný sektor, úřady, obce a města. Také ti se musejí potýkat s náročnou legislativou a co nejlépe zvládat svou agendu.

Jaká bývá návštěvnost vašich konferencí?

Největší návštěvnost mají školské konference, jejichž účastníci také nejvíce preferují prezenční formu osobního setkání spojeného s celodenním příjemným zážitkem. Letos očekáváme okolo 150 účastníků na konferenci pro ředitele základních a středních škol a na 280 zájemkyň z řad ředitelek mateřských škol na jejich pravidelné konferenci. Jsme zvědaví, jak se aktuální rozvolnění podepíše na formě účasti, a doufáme, že se brzy vrátíme k čtyřsethlavým prezenčním konferencím, které jsme měli před pandemií. Zatím stále nabízíme kromě prezenční i online formu účasti pro ty, kteří dojet nemohou, nebo stále preferují online variantu kvůli bezpečnosti.

Konference je určena ředitelům a jejich zástupcům, učitelům základních a středních škol, i dalších školských zařízení.

Každý účastník konference obdrží certifikát, podkladové materiály a dárkové tašky. V průběhu setkání nebude chybět občerstvení a teplý oběd. Organizátoři rovněž zajistí nahrávku celé konference. Podrobný program naleznete zde. Mezi přednášejícími nechybí ani řečník naší společnosti Mgr. Vít Cvrček, který se bude věnovat tématu spisové služby. Zmíní nová pravidla a povinnosti, důležité termíny a těšit se můžete i na tipy pro praxi.

Prezenčně či online? Záleží pouze na vašem výběru. Preferujete-li osobní setkání s odborníky i kolegy z jiných škol, prezenční volba je pro vás jasná. Stačí se přihlásit zde.