Zabezpečení distribučních sad

1 min čtení

7. 3. 2022

Vývojáři společnosti Gordic neustále pracují na zlepšování bezpečnosti našich systémů. Jedním z faktorů jejich bezpečného provozu je i zajištění jejich bezpečné aktualizace. Neprověřené distribuční balíky s update/upgrade mohou představovat značné bezpečnostní riziko.

Proto je součástí našeho distribučního procesu provedení antivirové kontroly distribučních balíků formátu ZIP včetně vystavení protokolu o provedení testu a jeho podepsání certifikátem společnosti Gordic.

Protokol obsahuje signatury všech souborů, které spolu s dalšími informacemi mají zabránit např. podvržení obsahu. Protokol je nově součástí každého distribučního balíku. Před jeho instalací lze tedy ověřit, zda distribuční balík nebyl modifikován či neobsahuje škodlivý kód. Prověření a opatření příslušným certifikátem mají uživatelé systému GINIS zdarma v rámci maintenance.