Ženy v IT: Cloud jako trend současnosti

5 min čtení

21. 3. 2022

Rozhovor s Janou Krejčíkovou z GORDIC Distributora KMS software, o problematice cloudových řešení a postavení žen v oblasti IT.

Popište nám prosím, jaká je vaše pozice a co je vaší náplní práce?

V Gordicu pracuji jako obchodní konzultantka a náplní mé práce je komplexní péče o zákazníka. Můžete si pod tím představit všechno od příjmu poptávky přes instalaci produktů, proškolení zákazníků až po dlouhodobou péči v podobě konzultací, aktualizací programů a poskytování hotline. Zákazníkům poskytuji též metodickou podporu, sdílím nabyté zkušenosti z jiných organizací a informuji zákazníky o našich produktech a novinkách.

Jaké to je, pustit se do odvětví, kde převažují muži, a uspět v něm? Vnímáte to jako překážku, nebo i třeba v něčem jako výhodu oproti svým mužským kolegům?

Ve firmě jsem již dlouhých dvacet let a za tu dobu zůstává podle mého názoru poměr mužů a žen v tomto odvětví stejný. Muži stále viditelně převažují. Cítím však, že ženský element je velice důležitý. Často se mi i takové reakce z řad našich zákazníků dostalo. Může za to i fakt, že našimi klienty, tedy zaměstnanci úřadů veřejné správy a státní správy, bývají ve velkém procentu ženy. Odbornost však mužům nemohu upřít, ve věcech IT se mnohdy cítí jistěji.

Co vás v práci naplňuje?

Práce v oblasti IT znamená jistou flexibilitu, nutnost reagovat a ochotu pomoci i mimo pracovní dobu. Jak jsem již zmiňovala, IT je více mužský svět a určité ocenění je pro mě podmínkou pro další fungování. Naplňuje mě dobře odvedená výsledná práce během implementace, viditelná spokojenost zákazníka, uznání či pochvala, poděkování za radu a pomoc při řešení problému.

Jak se pandemie promítla do vaší pracovní agendy? Předpokládám, že se během složité situace rozhodlo digitalizovat procesy mnoho firem, což musí být náročné pokrýt. První vlna pandemie byla složitá v tom, že se v rychlé době museli všichni přizpůsobit situaci, uvědomit si, že není nutné pracovat pouze z kanceláře. Poté postupně přišel nárůst objemu práce a konzultací se zákazníky v rámci digitalizace jejich úřadů. Stejně tak to jistě zaznamenala i jiná odvětví. Výhodou je, a do budoucna zůstane, že většinu našich služeb lze provádět vzdáleně. Nikdy však zcela nenahradí osobní kontakt se zákazníkem, který je velice důležitý.

Cestujete v rámci zaměstnání za klienty? Pokud ano, máte oblíbenou lokalitu/kraj, kam se ráda vracíte?

Ano, cestuji. Mými zákazníky jsou organizace v Pardubickém kraji a Středočeském kraji. Centra měst Nymburk, Poděbrady, Kolín či Kutná Hora vždy vybízejí alespoň ke krátké procházce. V rámci firemní hierarchie jsem při cestách měla šanci podívat se do všech koutů naší krásné vlasti.

Kde čerpáte energii? Sportujete? Jaká je vaše vysněná destinace, pokud cestujete?

Energii čerpám kdekoliv venku na čerstvém vzduchu, ráda jezdím na výlety, nejčastěji s rodinou. Nejraději jezdím do hor, ať v létě nebo v zimě. Věnuji se rekreačním sportům, jezdím na kole, ráda lyžuji. Když situace dovolí, vycestuji i na zahraniční dovolenou, lákají mě více státy jižní Evropy. Ráda bych se vrátila do Portugalska a Španělska.

Vy se zabýváte implementacemi IT technologií, jako jsou ERP systémy nebo spisová služba zejména u malých a středních organizací. Jaká jsou podle vás specifika tohoto segmentu?

Myslím, že práce pro jednotlivce ve středním či malém podniku je složitější, a to proto, že jeden člověk či menší kolektiv osob musí velmi dobře znát širokou problematiku chodu organizace, např. malého obecního úřadu, sledovat změny zákonů a vyhlášek, které se jich týkají, a to často i na vedlejší pracovní poměr. Specifika tu proto určitě jsou. V případě malé obce obdivuji úsilí a snahu o dobré vedení úřadu a péči o své obyvatele.

Málokdo pochybuje, že cloud už je trendem i ve veřejné správě. Zaznamenáváte i vy zvýšený zájem o tato řešení? Přece jen ochota ke změnám může být například na obcích menší.

Rozhodně zvýšený zájem zaznamenávám. Organizace mají v současné době dostatek informací z různých zdrojů. Mnoho lidí si již pod pojmem cloud dokáže představit svůj virtuální prostor pro uložení dat. Obavy mizí i díky důvěře v naši firmu. Uživatelé jsou však různí, někde rozhoduje cena, jinde potřeby současné doby. Ta se změnila, informační systémy se dynamicky vyvíjejí, i díky tomu se poptávka po cloud computingu zvyšuje. Nelze obecně říct, že malé obce jsou k těmto změnám neochotné. Máme hned několik úspěšných implementací, kdy obce svoje systémy do cloudu bez problému přesouvají a jsou si vědomy výhod a přínosů.

Jaké jsou podle vás hlavní benefity provozu ekonomického systému nebo spisové služby v cloudu?

V současné době roste poptávka po spisové službě. Změna legislativy, která upravuje náležitosti vedení spisové služby a její přechod do elektronické podoby je pro úřady také příležitostí. Organizace dnes potřebují mít přístup do spisové služby kdykoliv a odkudkoliv během dne, když je třeba rychle elektronicky podepsat, zkonvertovat, odeslat a vyřídit daný dokument. Příjemné na tom je, že toto všechno mohou zaměstnanci udělat odkudkoliv, kde mají připojení k internetu.

Je přechod do cloudového prostředí náročný na počáteční investice? Jak významnou roli podle vás obecně hraje u SMB zákazníků cena?

Jak již bylo řečeno, u někoho cena nerozhoduje a zájmy svých zaměstnanců upřednostní. Ovšem mezi naše zákazníky patří zejména subjekty hospodařící s veřejnými rozpočty, proto hraje cena podstatnou roli. Prvotní náklady jsou však vykompenzovány spokojeností uživatelů a spolehlivostí systémů, ale i klidným svědomím, že data organizace jsou v bezpečném prostředí a pravidelně zálohována.

Bezpečnost je v současné době stále více skloňovaným pojmem. Setkala jste se i vy osobně u zákazníka s bezpečnostním problémem?

Na bezpečnostní rizika velmi často upozorňuji. Zvláště když vidím nedostatečné zálohování dat. Všechny naše systémy instalované na pevných stanicích nabízejí i bezplatné měsíční zálohování do cloudu MS Azure. Osobně jsem se s bezpečnostním problémem ještě nesetkala, ale určitě hrozí všem typům organizací, i těm nejmenším.

Na co by si podle vás měli dát uživatelé, kteří o cloudu uvažují, pozor?

Přechod do cloudu sám o sobě rizika nepřináší. Naopak jsou zde značné výhody v úsporách nákladů, zvýšení zabezpečení dat a dostupnosti odkudkoliv. Uživatelé by si ovšem měli dát pozor na důvěryhodnost dodavatele cloudových služeb a bezpečnost nabízeného řešení. Ministerstvo vnitra vede katalog cloud computingu, kam jsou zapsáni dodavatelé, kteří splňují veškeré požadavky a kritéria na bezpečnost. Od prvního února tohoto roku už si uživatel musí zvolit pouze cloudovou aplikaci zapsanou v tomto katalogu.

Když už se pro cloud rozhodnu, jak dlouho trvá zprovoznění takového řešení?

Když se vše dobře naplánuje, trvá proces administrace, implementace a předání do ostrého provozu přibližně jeden až dva dny.

Jak důležité je načasování? Hraje zde roli konec roku, nebo migraci do cloudu můžu udělat kdykoliv?

Opravdu záleží na vzájemné dohodě. Konec roku rozhodně není podmínkou. Po migraci dat získá zákazník nové přihlašovací údaje a ani nepozná, že pracuje v jiném prostředí. Rychlost práce a odezvy systému jsou stejné jako při řešení on-premise – tedy na vlastních pevných stanicích.

Máte pro nás z poslední doby nějaký praktický příklad úspěšného přechodu do cloudového prostředí?

Kromě obecních úřadů mohu uvést příklad domu dětí a mládeže. Instituce měla za sebou sloučení dvou původních organizací, do správy dostala navíc budovu kulturního domu a stala se plátcem DPH. Rok 2021 nebyl pro jejich fungování vůbec příznivý. Zrušení zájmových kroužků, divadelních představení a neustálé stěhování pracovníků ze zaměstnání na home office provozu nepřispělo. Rozhodli se pro převod svých programů do databáze SQL a tu vzápětí umístili do cloudu. Svůj systém rozšířili o další moduly a nyní v ní spokojeně pracuje pět uživatelů. Home office již využívají jako běžnou součást pracovního poměru.

Jak tuto změnu hodnotí samotní uživatelé? Změnilo se pro ně něco?

Pomocí RDS (služba vzdálené plochy) získají možnost práce odkudkoliv, závislí jsou samozřejmě na počítači a internetovém připojení. Mají k dispozici prostor pro ukládání souborů, což je asi jediná malá změna. Po určité době si vše zautomatizují. Odpadá starost o aktualizaci systému, která je zajišťována z naší strany. Výsledkem je tedy spokojenost a důvěra v systém.