Odborníci z firmy Gordic přednáší na VŠPJ

2 min čtení

11.04.2022

Nejenže Vysoká škola polytechnická v Jihlavě sídlí od firmy Gordic pouze přes silnici, je také jejím blízkým a významným partnerem v oblasti vzdělávání a pomoci absolventům v uplatnění na trhu práce. V tomto semestru jsme pozváni na řadu prezentací formou vstupu do výuky napříč obory. Zástupce jsme vyslali celkem do 7 předmětů na ekonomické a technické katedře. Jedním z prezentujících bude také generální ředitel firmy Gordic Ing. Jaromír Řezáč, který je dlouholetým členem Vědecké a akademické rady VŠPJ.

Při vstupech do výuky chceme studentům zprostředkovat praktickou ukázku k probíraným tématům, zlepšit jejich představu o využití teorií v reálném světě, a třeba i prohloubit jejich znalosti. Chtěli bychom studentům předat také trochu potřebné motivace a ukázat jim naše firemní prostředí. Firma Gordic je totiž otevřená k přijetí absolventů, kteří projevují potřebné nadšení a zájem. Důkazem je i kolega Michal Tausch, aktuálně ředitel podpory obchodu, který nastoupil do firmy Gordic ihned po vysoké škole. S kolegyní Monikou Havlíkovou v tomto semestru vstoupili do výuky v předmětu Podnikání fyzických osob, kde prezentovali praktické ukázky marketingových nástrojů v online prostředí a radili, jak s propagací své firmy začít.

To, že firmy oslovují zákazníky prostřednictvím webů, sociálních sítí a dalších kanálů, tušíme asi všichni. Aby jejich volba i způsob takové komunikace dávaly smysl a nebyly postaveny na metodě pokus-omyl, může firma či živnostník využít celé škály nástrojů pro sběr, analýzu i následnou vizualizaci relevantních dat,“ říká o obsahu proběhlé přednášky Michal Tausch.
Těší nás možnost zprostředkovat studentům pohled do praxe i jejich zájem o dílčí témata prezentace. Dotazy na firmu Gordic nás přesvědčily, že firmu studenti vnímají jako atraktivního zaměstnavatele,“ doplňuje Tausch.

S vysokou školou spolupracujeme také na dalších zajímavých projektech. Pravidelně se účastníme náborových veletrhů, kde prezentujeme firmu a nabízíme vhled do pracovního prostředí. Podporujeme také akce jako soutěž Účtování vs. účetnictví, která proběhla začátkem tohoto roku, nebo nabízíme odborníky na oponenturu bakalářských prací.

Těšíme se na další projekty, které studentům pomohou nejen s úspěšným startem v jejich pracovním životě po vysoké škole.