Konference Trendy a technologie se po odmlce vrátila na VŠPJ

1 min čtení

9. 5. 2022

Na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě se po téměř třech letech vrátilo tradiční setkání zacílené na studenty technických oborů. Už pátý ročník konference organizuje Katedra technických studií VŠPJ a cílem je zprostředkovat setkání významných zástupců průmyslu v kraji Vysočina se studenty a akademickými pracovníky a prezentovat technologické inovace. Mezi přednášejícími nechyběla ani naše společnost.

Vůbec poprvé se akce konala ve Výukovém centru školy, a kromě studentů VŠPJ se jí zúčastnili i posluchači z Gymnázia Jihlava. Slavnostního zahájení se ujal prorektor Zdeněk Horák, vedoucí katedry technických studií a nově zvolený kandidát na rektora VŠPJ.

Akce byla pro účastníky velkým přínosem. Nejenom, že je interaktivní přednášky odborníků vtáhly do světa podnikové informatiky, vývoje software, průmyslové automatizace či 3D tisku, navíc se mohli propojit s prezentujícími jednotlivých firem. Informovali se o možnostech praxe nebo případných volných pracovních pozicích.

„Věřím, že konference byla pro studenty nejenom jedinečnou příležitostí rozšířit svůj přehled v oblasti technologických trendů a inovací, ale pomohla jim i získat inspiraci a motivaci pro jejich budoucí profesní směřování,“ zhodnotil konferenci Zdeněk Horák.

Za naši společnost se studentům představil Martin Halík, který je uvedl do problematiky vydávání certifikátů na elektronické podpisy. S Vysokou školou polytechnickou spolupracujeme dlouhodobě. Ať už se jedná o aktivní účast na Veletrhu pracovních příležitostí, nebo předáváním zkušeností během přednášek na vysokoškolské půdě.