Známe vítěze eOsobnosti eGovernmentu pro rok 2022

2 min čtení

12. 5. 2022

Nová budova Národního muzea v Praze hostila již 7. ročník slavnostního vyhlášení eOsobnosti eGovernmentu 2022. Večerem nás provedl Michal Jirkovský, šéfredaktor Magazínu eGovernment za doprovodu umělců z hudebního tělesa Prague film orchestra pod vedením dirigenta Jiřího Korynta.

Cílem této akce je poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Zároveň poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie a vývoj je stále nejdůležitějším článkem člověk, který vše vymýšlí, ovládá a užívá.

Nominovat bylo možné kohokoliv, kdo pracuje ve veřejné správě a svým přístupem se zasloužil o posun její elektronizace. Ať už se jedná o IT pracovníky, referenty, vedoucí odborů, nebo ty, kteří nemají s IT nic společného. Mohou to být i političtí představitelé úřadu, vedení úřadu, nebo jeho tiskové oddělení atp. Jediným kritériem je, aby jejich kroky směřovaly k rozvoji či popularizaci elektronizace veřejné správy ať již obecně, či konkrétního projektu.

Ocenění lze získat v několika kategoriích – obce, města, kraje, centrálních institucí a za celkový přínos. Ve všech případech se tyto osobnosti zasloužily o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v určitě oblasti.

Kategorii obcí pro rok 2022 obsadili:

- Petr Loučka, tajemník, MČ Praha 17

- Anna Chvojková, starostka, obec Chýně

- Daniela Soldátová, vedoucí, oddělení provozu IS, ÚMČ Praha 12

Kategorii měst pro rok 2022 obsadili:

- Martin Trnka, vedoucí, odbor informatiky, MÚ Cheb

- Michaela Skovajsová, tajemnice MÚ, město Jaroměř

- Jan Šťastný, tajemník, město Dobruška

Kategorii krajů pro rok 2022 obsadili:

- Jiří Leščinský, ředitel, KÚ Plzeňského kraje

- Petr Vobejda, vedoucí, odbor informatiky, KÚ Jihočeského kraje

- Radmila Velnerová, vedoucí, odbor analýz a podpory řízení, Královéhradecký kraj

Kategorii centrálních institucí a úřadů pro rok 2022 obsadili:

- Igor Jeřábek, vedoucí oddělení service desk, SZR

- Jakub Malina, národní koordinátor otevřených dat, OHA, MV ČR

- Jitka Kotásková, ředitelka kanceláře ředitele, Drážní úřad

Kategorii za celkový přínos pro rok 2022 obsadili:

- Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR

- Norbert Schellong, ředitel, Nemocnice Havířov

- Aleš Špidla, CKTCH Brno

Všem našim zákazníkům děkujeme především za trpělivost a pevně věříme, že ve vší té snaze o posun sebe, svých kolegů nebo celých měst budete i nadále pokračovat.