Etické podnikání podle Jaromíra Řezáče. Své zkušenosti předal studentům

2 min čtení

30. 5. 2022

Co je podle generálního ředitele společnosti Gordic v podnikání nejdůležitější? Nejsou to finance, podnikatelský plán, nebo konkurence, jak byste si mohli myslet. Jsou to vlastnosti samotného podnikatele a jeho spolupracovníků. Etický kodex, který si Jaromír Řezáč sám vytvořil, ho provází celé tři dekády úspěšného podnikání. Své know-how generální ředitel nedávno předal i studentům Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

Téma nemohlo nikam zapadnou lépe než do předmětu Etika v podnikání. Studenti z oboru Aplikovaná informatika byli pro přednášejícího atraktivním publikem, ať už z pohledu znalosti programování nebo jejich možného budoucího podnikání. Na přednášce se dověděli o začátcích Gordicu, o hodnotách, které jsou v životě a podnikání důležité a ten nejbystřejší z nich si dokonce odnesl hmotné dary. Student, který se v dotazníku nejvíce přiblížil jednotlivým položkám etického kodexu Jaromíra Řezáče, vyhrál externí disk, full HD webkameru, stojánek na mobil a další malé dárky.

„Mít rád svou práci je extrémně důležité pro všechny profese. Loajalita ke své rodině a firmě je velmi klíčová. Já svou firmu chápu jako velkou rodinu. Není pro mě podstatné, že nám klesne zisk, podstatné je, jestli se mi firma nerozpadá. Nikoliv nedostatkem zakázek, ale třeba jednou jedinou lidskou interakcí,“ vysvětluje svůj kodex Jaromír Řezáč.

S Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě chce Gordic spolupracovat dlouhodobě. Firma si je vědoma důležitosti praktických poznatků, které mohou odborníci studentům předat. Etika v podnikání není jediným předmětem, kde pracovníci firmy přispěli svými zkušenostmi. Objevují se jak na technické a ekonomické katedře, tak i na různých akcích a konferencích. Gordic bývá také účastníkem náborového veletrhu JOBStart a nabízí možnost uplatnění absolventů.