Ušetřete na využívání kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí

2 min čtení

13. 7. 2022

Využívat kvalifikované elektronické podpisy a pečetě je pro uživatele systému GINIS mnohem jednodušší. Díky navázání spolupráce s firmou Software602 se nově obejdou bez tokenů nebo čipových karet. Navíc s měsíční paušálovou platbou ušetří peníze.

Novela zákona č. 297/2016 Sb. totiž stanovuje při podepisování dokumentů, vzniklých v prostředí tzv. veřejnoprávního podepisujícího, povinnost používat kvalifikovaný elektronický podpis. K němu je ale zapotřebí nejprve získat osobní kvalifikovaný certifikát. Ten se ovšem musí vygenerovat a následně uložit na tzv. kvalifikovaný prostředek, což je například token nebo čipová karta.

Předně nejde o nic levného a čipová karta či token se mohou ztratit. Poté musí organizace nebo úřad certifikát na ztraceném prostředku předčasně zneplatnit a pořídit nový. Problém nastane také ve chvíli, kdy je držitel těchto zařízení postaven mimo službu nebo dokonce propuštěn. Odstřihnutí od tokenu nebo čipové karty totiž není okamžité a není možné zkontrolovat, jaké dokumenty byly daným člověkem už podepsány.

Existuje řešení

Všechny certifikáty vašich zaměstnanců uložte na spolehlivý kvalifikovaný prostředek HSM (Hardware security modul). Ten je provozovaný v bezpečném datacentru s certifikací TIER III a splňuje veškeré požadavky evropského nařízení eIDAS. Z informačního systému GINIS se dále můžete důvěryhodně autentizovat k HSM ze svého počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Poté už můžete podepisovat dokumenty bez potřeby tokenu nebo čipové karty. Dokumenty navíc neputují internetem a jsou stále bezpečně uloženy v systému, ve kterém byly vytvořeny a schváleny – v elektronické spisové službě. Veškerou odpovědnost za zabezpečení certifikátů nese dodavatel služby SecuSign, v tomto případě společnost Software602.

Co říká legislativa?

Od letošního února vešel v účinnost § 5 odst. 2 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Mimo stávající případy je nutné opatřovat kvalifikovanou pečetí a časovým razítkem i tzv. Osvědčení o digitálním úkonu. To je dokument ve formátu PDF/A, který musí být automatizovaně vystaven na každý realizovaný digitální úkon. Kvůli tomu organizacím enormně vzrostla spotřeba pečetí a razítek. V rámci služby SecuSign v informačním systému GINIS mohou pečetě čerpat neomezeně za zvýhodněnou cenu podle velikosti organizace.