Portál občana GORDIC v nové podobě

2 min čtení

1. 8. 2022

Jistě všichni vnímáme zvyšující se tlak na organizace veřejné správy ohledně přesunu komunikace s občany do digitálního prostředí. Určitě jsme nejednou ve svém okolí slyšeli narážky na pomalé procesy na úřadech, dlouhé fronty nebo stížnost na to, že jinde to jde vyřídit elektronicky.

Občané stále více vyhledávají přístup k informacím v digitální podobě. Řešením je Portál občana GORDIC, který nyní prošel výraznou optimalizací, co se týče vzhledu i funkcionalit, na základě zpětné vazby od  uživatelů.

Přehlednější úvod a rozšířená nápověda

Na první pohled zaujme nový vzhled i uspořádání úvodí obrazovky. Do té jsou nyní zakomponovány všechny nejčastěji využívané funkce a nejdůležitější informace. Uživatel zde najde nejkratší cestu ke všem svým rozpracovaným podáním, poplatkům i formulářům.

Významně byla rozšířena možnost nápovědy a potřebných návodů. Z hlavní nabídky jsou nyní dostupné všechny potřebné formuláře a zároveň jsou k dispozici popisy související životní situace.

Zjednodušené platby

Dále byly optimalizovány možnosti a rychlost uskutečnění platby poplatků. Kromě významného zjednodušení postupu má nyní občan k dispozici i možnost využití rychlé platby. Zde stačí zadat variabilní symbol a systém již sám připraví všechny potřebné údaje pro provedení platby. Občanovi pak zbývá jen zvolit z nabízených možností způsobů provedení platby a uskutečnit ji.

Přístup do portálu

Přístup do Portálu je nyní umožněn i právnickým osobám prostřednictvím autentizované fyzické osoby. Portál je možné použít i v tzv. anonymním režimu bez nutnosti přihlášení. Uživateli se nabídnou základní informace a přehled o službách poskytovaných Portálem. Pokud si občan v tomto režimu zvolí funkci, pro kterou je autentizace nezbytná je následně automaticky přesměrován na přihlášení (NIA).