Gordic a IROP 2021-2027. Na co financování využít?

2 min čtení

3. 8. 2022

Integrovaný regionální operační program (IROP) v období 2021-2027 má v rámci svého specifického cíle 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány přispět k rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany. Na projekty je alokováno přes 12 mld. Kč. Jako námět pro případné využití těchto prostředků uvádíme hlavní podporované aktivity.

Transakční portálová řešení s využitím elektronické identity

Mezi řešení, která můžete z financování IROP pořídit, patří i Portál občana GORDIC. Svým občanům umožníte řešit životní situace online, platit místní poplatky přes platební bránu nebo žádat o dotace. Mezi výhody portálu patří možnost připojení elektronického podpisu, vlastní formulářový systém i odesílání formulářů přímo z aplikace. Občan se do portálu bezpečně přihlásí s využitím elektronické identity (NIA).

Ideální variantou je napojení Portálu občana na spisovou službu GINIS. Podání jsou odeslána přímo na podatelnu, kde je automat přerozdělí příslušným referentům. Automatizovaný je také proces zpracování plateb. Propojením s otevřenou platformou GINIS ušetříte čas i finance za jednotlivé integrace a budete pracovat v logicky provázaném celku.

Publikace dat jako OpenData veřejné správy

Publikaci dat jako otevřená data umožňuje například Generátor Opendat GINIS, který  mechanicky sestavuje balíčky dat v legislativou požadovaném formátu a struktuře. Výstupy lze uživatelům přiblížit v graficky přívětivé podobě. Mohou sloužit ke zvýšení transparentnosti hospodaření města a lepší komunikaci s občany. Data můžete následně publikovat například přes aplikaci CityVizor nebo s datovou sadou Úřední deska splnit zákonnou povinnost o zveřejňování údajů jako otevřená data.

Kybernetická bezpečnost

Pro řízení kybernetické bezpečnosti jakékoliv organizace je nutná správná identifikace aktiv, hrozeb a zranitelností. Takovou analýzu jednoduše provedete s nástrojem CSA. S tímto nástrojem získáte skutečný přehled o stavu kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci. Jakmile zavedete opatření pro  zlepšení současného stavu, okamžitě uvidíte, jak se tato změna odrazila na vaší celkové úrovni zabezpečení.

Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)

Do této aktivity lze zařadit veškeré nástroje a aplikace, které práci s digitálními daty automatizují. Například nástroj Hybridní konverzní pošta, který zaručí automatizaci hromadné korespondence přímo ze spisové služby GINIS. Nemusíte řešit tisk, obálkování a další práci s papírovými dokumenty. Dále zmíníme nástroje jako Elektronická podatelna – Automat, který slouží k třídění a zpracování velkého množství elektronických podání (z Portálu občana, e-mailů, ISDS, webových portálů) nebo modul Datové sklady na zpracování uživatelsky srozumitelných výstupů z velkého objemu dat.

Elektronizace veřejné správy

Elektronizace jako taková popisuje proces převodu informací z analogové do digitální podoby. Do této aktivity lze zahrnout i již zmíněné produkty, jako elektronickou spisovou službu, hybridní konverzní poštu, el. podatelnu apod.

Nástrojem pro práci s elektronickými dokumenty je i Mobilní elektronická podpisová kniha. Ta zajistí obvyklé pracovní postupy při posouzení, schvalování, podepisování el. dokumentů i provádění dalších úkonů přímo na displeji vašich mobilních zařízení.

Zaujal vás v naší nabídce i jiný produkt, který zde není blíže popsán? Neváhejte se  nám ozvat na gordic@gordic.cz.