Opět jsme pro vás zorganizovali šňůru konferencí GORDIC Region Tour

1 min čtení

15. 8. 2022

I v tomto roce jsme pro zákazníky zorganizovali již tradiční konference GORDIC Region Tour, kde se účastníci vždy dozví nejpodstatnější novinky ze světa IS GINIS.

Jiný kraj, jiný mrav

Každé místo, kde se letošní konference konaly má své opodstatnění. Jako první se organizace akce již na konci května zhostila naše pobočka v Ostravě. Další v pořadí hned na začátku června uskutečnila akci pro své zákazníky firma BNSOFT s.r.o. v Blansku. Ve stejném termínu pak proběhla Region Tour pro zákazníky KMS software s.r.o. na Sečské přehradě. Poslední z akcí se konala ve Cvikově pro klienty GORDIC Distributora HAiDA.

Každé město či obec se ve svých potřebách liší. Proto je třeba zorganizovat několik akcí na více místech a komunikovat problematiku s těmi, kterých se to týká. Tentokrát se jednalo především o zástupce měst a městských částí ale i ekonomické a IT pracovníky a jejich potřeby. Celkem konferenci navštívilo 270 našich zákazníků. Pro účastníky byl připraven pestrý výběr přednášek a prezentací ze všech oblastí informačního systému GINIS. Od cloudu přes spisovou službu, elektronickou skartaci, portál občana až ke kybernetické bezpečnosti. Mimo odborný program byly připraveny i volnočasové aktivity v podobě turistických výletů, bowlingových turnajů ale i večerní hudební produkce.

Jsme rádi, že nám pomáháte vytvářet bezpečnou a propojenou společnost.