Konference: Řízení procesů a aplikace moderních technologií

1 min čtení

23. 8. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na již 21. ročník odborného konferenčního setkání expertů v oblasti informační a datové bezpečnosti. Konference proběhne v prostorách Inovačního centra NWTImpact hubu ve Zlíně.

Termín konference: 14. - 15. září 2022.

Přednášky budou veřejně sdíleny a přenášeny pomocí on line technologií (ZOOM) na adrese předané a zveřejněné Vám 2 dny před konáním akce. Fyzická účast na konferenci je pro členy Elektrotechnické asociace ČR, partnery sponzorů a zvané hosty zdarma, pro všechny ostatní je do limitu sálu a stanoveného počtu hrazena pořadatelem (na dotaz).

V případě Vaší fyzické přítomnosti prosím vyplňte registrační formulář na adrese konference (https://e-konference.utb.cz/) nejpozději v termínu do 5. září 2022.

Cílem konference je sdílení aktuálních zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jednotlivé přednášky budou doplněny o prakticky zaměřený workshop zajištěným jedním z partnerů konference.

Konference je určena pro odborníky z praxe – systémové architekty, strategický management a pro studenty a zájemce o problematiku kybernetické bezpečnosti. Diskutovaná témata jsou upravena dle aktuální situaci a setkání je možné využít pro získání zkušeností, kontaktů a sdílení pracovních zkušeností.

Diskutovaná témata:

  • - Trendy a vize v kybernetické bezpečnosti.
  • - Predikce vývoje hrozeb a útočných technik pro období 2022-2024.
  • - Výzvy průmyslu 5.0 v oblasti bezpečnosti provozu inteligentních informačních a řídících systémů.
  • - Technologie průmyslového blockchainu v informačních, průmyslových a logistických systémech.
  • - Kybernetická bezpečnost SMART systémů (automotive).
  • - Nové výzvy a cílené vzdělávání v kybernetické bezpečnosti.
  • - Kybernetická bezpečnost HW prvků chytré síťové infrastruktury.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Adélu Chaloupeckou, adela_chaloupecka@gordic.cz.