Portál občana už je ve fázi testování

2 min čtení

19. 9. 2022

V loňském roce obdrželo město Benešov dotaci na projekt Automatizace služeb MěÚ Benešov. Projekt je složen ze tří hlavních částí - nový grafický styl města, zavedení inovačního managementu na městském úřadě a automatizace služeb.

Portál občana se realizuje díky získanému dotačního titulu „Automatizace služeb MěÚ Benešov“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016721.

Nový grafický styl asi není třeba podrobně vysvětlovat, jedná se především o nové logo a novou grafickou podobu oficiálních městských tiskovin. Cílem inovačního managementu je motivovat zaměstnance města k podávání návrhů na zlepšení služeb či prostředí úřadu a následná práce s těmito podněty. Pro občany asi nejzajímavější je třetí část projektu - automatizace služeb. Její součástí je zakoupení webového portálu občana, který se stane branou pro řešení vybraných životních situací elektronicky.

Začátkem letošního roku proběhlo výběrové řízení, na jehož základě byla jako dodavatel portálu občana vybrána společnost Gordic. Následně během jara a léta byl dodavatelem portál zprovozněn a napojen na spisovou službu úřadu. V současné době již probíhá testování jednotlivých funkcí portálu tak, aby před jeho spuštěním pro veřejnost bylo odstraněno co nejvíce případných nedostatků a portál fungoval k plné spokojenosti občanů města.

Jaké funkce portál občanům nabídne?

Po přihlášení pomocí některého ze způsobů uznávaných národní identifikační autoritou (viz NIA (identitaobcana.cz)) budou moci občané pomocí předvyplněných formulářů řešit vybrané úkony z pohodlí domova. Jedná se například o zaplacení poplatku za odpad, přihlášení psa, registrace k vítání občánků či žádost o převzetí záštity starosty. Občan rovněž může na portálu zjistit, zda nemá vůči městu nějaké pohledávky a případně je pomocí vestavěné platební brány či QR kódu ihned uhradit. Výhodou portálu je i to, že vyplněná žádost jde po odeslání občanem přímo k vyřizujícímu referentovi, díky tomu odpadá oběh dokumentu po úřadě a jeho vyřízení se tím značně urychlí. Přes portál je zatím možno řešit pouze životní situace spadající do samostatné působnosti úřadu, pokud však stát v budoucnu zahájí elektronizaci agend z přenesené působnosti (sem patří například stavební povolení, evidence vozidel, matrika apod.), bude na to město Benešov připraveno.

Zdroj.: Jakub Urbanec, www.benesov-city.cz