Češi digitální identitou disponují, datovou schránku ale nemají

2 min čtení

3. 10. 2022

S postupující dobou se řada běžných úkonů přesouvá do online prostředí. Pojmy jako datová schránka nebo digitální identita se ve veřejném prostoru skloňují čím dál častěji, i přesto ale více než polovina Čechů (54 %) například nikdy nenavštívila službu Portál občana. Většina (53 %) navíc neví, kde informace o dostupných digitálních službách hledat. Data vyplývají z průzkumu společnosti Gordic.

Ačkoliv sesbíraná data ukazují, že Češi digitalizaci veřejnosprávních úkonů ve větším měřítku nevyužívají, neznamená to, že by o elektronickou komunikaci s úřady nestáli. Portál občana umožňuje pohybovat se v portálech úřadů jako Finanční správa, eRecept nebo Očkovací portál – i přesto ho ale navštívila méně než polovina obyvatel (46 %).

Stejně tak datovou schránku, která umožňuje elektronickou komunikaci mezi státem a občanem bez nutnosti chození na úřady, vlastní jen menšina (22 %). To se však s příchodem dalšího roku změní, jelikož Ministerstvo vnitra začne datové schránky zakládat automaticky při využití bankovní identity. Celkově by se tím počet Čechů, kteří datovku využívají, měl zvýšit, vzhledem k tomu, že dnes podle průzkumu používá digitální identitu pro komunikaci s veřejnou správou až 54 % občanů.

Na druhé straně dotazníkové šetření ukázalo, že i přes absenci vlastnictví prostředků, které digitalizaci komunikace s úřady ulehčují, by veřejnost více podobných funkcí ocenila. Většina lidí (55 %) si totiž myslí, že jim stát nedává dostatečné možnosti k tomu, aby své úkony mohli vyřizovat digitálně. Téměř polovině dotazovaných (48 %) jejich město či obec umožňuje vyřídit životní situace či hradit poplatky online, dalších 35 % dotazovaných vůbec neví, jestli tuto možnost ve svém místě bydliště mají.

„Digitální služby státu a veřejných institucí nám už dnes mohou ušetřit spoustu času. Je však stále mnoho lidí, kteří neví, co vše mohou digitálně vyřídit. A to přesto, že jinak běžně používají internetové bankovnictví nebo nakupují v e-shopech. Myslím si, že pokud by se podařilo zlepšit informovanost o možnostech digitální komunikace s veřejnou správou, poptávka po elektronických službách by byla ještě mnohem vyšší,“ komentuje ředitel obchodně právní sekce firmy Gordic Vladimír Přech.

Data tedy spíše než neochotu využívat digitalizaci státní správy, ukazují na nepříliš rozšířené povědomí občanů o možnostech, které v této oblasti mají. Celkově nadpoloviční většina (53 %) nakonec uvedla, že neví, kde by informace o dostupných digitálních službách měla hledat. I s tím by zautomatizování podobných procesů, jako je třeba úhrada poplatku online, mohlo pomoci a usnadnit tak povinnosti každodenního života těm občanům, kteří by online přístup k veřejným orgánům uvítali.

Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos v srpnu 2022 za pomocí dotazování reprezentativního vzorku 800 Čechů a Češek ve věku 18 až 65 let.