Nástroj CSA poprvé využit pro maturitní zkoušky

2 min čtení

1. 11. 2022

Čichnova je první střední školou na Moravě, která má ve své nabídce čtyřleté maturitní obory se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. Pro výuku analýzy IT bezpečnosti si zvolila aplikaci Cyber Security Analysis (CSA) od společnosti Gordic. Letos poprvé tento nástroj posloužil i při  praktické maturitní zkoušce.

Společnost Gordic se před rokem dohodla se zástupci SŠIPF Čichnova na spolupráci ve výuce kybernetické bezpečnosti a poskytnutí aplikace CSA pro studijní účely. Díky tomuto nástroji se studenti učí zpracovávat analýzu kybernetické bezpečnosti a celkově procesně řídit IT bezpečnost organizace. Tyto dovednosti se budou hodit všem budoucím analytikům, auditorům, manažerům kybernetické bezpečnosti a dalším IT pracovníkům. Aplikaci CSA už využívá několik desítek organizací. Vzhledem k tomu, že se postupně rozšiřuje počet subjektů, na které se vztahuje zákon o kybernetické bezpečnosti, bude se jejich počet stále zvyšovat. Je tedy pravděpodobné, že se studenti s CSA setkají i ve svém budoucím zaměstnání.

Studenti této střední školy modelují v rámci výuky, v souladu se školním vzdělávacím programem, jednoduché podoby informačního systému, například pro fiktivní organizace kritické infrastruktury – banky, letiště, elektrárny, metra atp. Další částí zadání je výpočet rizika u cvičné firmy, kde studenti řeší pravděpodobnost události (například u databázového serveru a pracovní stanice PC). Cílem praktického cvičení je určit dopad událostí, výsledné riziko pro organizaci, a navrhnout opatření, která povedou ke snížení rizika na akceptovatelnou úroveň.

V rámci maturitních projektů oborů Management kybernetické bezpečnosti a Bezpečnost dat studenti vypracovali analýzu IT bezpečnosti na své vlastní kybernetické bezpečnosti.

Spolupráce mezi SŠIPF Čichnova a společností Gordic stále pokračuje. Ve školním roce 2022/2023 se studenti naučí pracovat s naší další aplikací. Konkrétně se jedná o nástroj GDPR Analysis (GDA) sloužící pro zhodnocení a řízení systémů, uložení, nakládání a ochranu osobních údajů.