Systém stínění v projektu automatizace

3 min čtení

20. 12. 2022

Asi není potřeba připomínat, že nezbytným předpokladem úspěšné automatizace domu je elektroinstalační projekt. Musí pokrývat část silnoproudu, slaboproudu včetně automatizačních systémů typu osvětlení, stínění, vytápění, klimatizace, ventilace, rekuperace, zabezpečení atd. A právě stínění bývá často opomínáno a řeší se dodatečně, což může být nákladnější. Někdy dokonce nelze propojit s ostatními systémy, tudíž nedosáhneme požadovaného efektu automatizace, tj. zvýšení komfortu, a především úspory energií.

Pod značkou HDL byly vyvinuty čtyři separátní závěsové motory s odlišnými komunikačními technologiemi: sběrnicové systémy Buspro, Buspro Wireless, KNX a bezpotenciálové kontakty (prvky nezávislé na sběrnici), tak aby byla co nejvíce pokryta různá řešení automatizace domu. Vizte následující ukázky:

Pohon závěsů s integrovaným kontrolérem a připojením na sběrnici. Přijímá povely otevřít, zavřít, stop a procento otevření. Maximální hmotnost závěsů je 40 kg. Pohon je dostupný ve dvou verzích 230 V AC a s adapterem. Motor je připojen k vodicí závěsové liště HDL Curtain Track, která může mít i tvar oblouku s max. úhlem 90°.

Pohon s připojením na sběrnici. Přijímá povely otevřít, zavřít, stop a procento otevření. Disponuje ochranou proti přehřátí a přetížení. Je vyroben z retardantu hoření a má omezení hluku a vibrací. V dodávce je 1 m profilové trubice, do které se motor zasouvá.

Nezávislé závěsové pohony se zabudovaným rádiovým rozhraním pro dálkové ovládání pomocí ovladače HDL-YR2188. Pohon nemusí být připojen na sběrnici. Konektor RJ14 k ovládání pomocí 2 bezpotenciálových kontaktů, ovládání pulzy z kontaktu. Jeho motor je připojen k vodicí závěsové liště HDL Dry Curtain Track s maximální délkou 6 m.

Stínění lze ovládat mnoha způsoby – nástěnnými ovládacími panely, aplikací, dálkovým ovladačem, automaticky díky senzorům, hlasově. Uvedené možnosti lze navíc kombinovat nebo i zařadit do předem nastavených scén, které sdružují více požadavků uživatele do jednoho stisku tlačítka nebo dotyku na displeji.

Technologie stínění se neustále zlepšuje, a kromě roztáhnutí či zatáhnutí závěsů lze nastavit v procentech přesnou polohu, kde se mají závěsy zastavit. Opětovně tuto hodnotu lze v ovládacím panelu uchovat nebo zařadit do příslušné scény.

Navíc poslední modely závěsových motorů vykazují velmi nízkou hlučnost, nižší než 35 dB, kde zvuk nevzbudí ani lehce spící osobu. Ačkoliv je pohyb závěsů motorizován, lze je zatahovat i roztahovat ručně. Tím se předchází obavám ze ztráty manipulovatelnosti při výpadku elektrického proudu.

Posledním zmíněným přínosem řízení polohy závěsů, žaluzií či rolet je ve spojení s topením a klimatizací, kdy stínění reaguje na intenzitu slunečního svitu a využívá ho k podpoře vytápění nebo naopak v létě včasné zatažení vede k úspoře nákladů na klimatizaci.

Více na www.hdl-automation.cz.