S novým rokem se mění přístup do Informačního systému základních registrů (ISZR)

1 min čtení

23. 12. 2022

Dne 31. 12. 2022 Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) ukončí používání domén *.cms. Tím přestanou být dostupné domény iszr.cms pro přístup na provozní prostředí základních registrů z Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS).

KIVS je centralizovaná komunikační infrastruktura s Centrálním místem služeb, které je jediným místem výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti internet a specifických neveřejných sítí např. sítí Evropské unie.

Tento způsob připojení (prostřednictvím KIVSU) používají orgány veřejné moci (OVM), které díky této „zabezpečené síti“ přistupují k datům v základních registrech.

Od 1. 1. 2023 je nutné používat pouze domény *.cms2, které jsou již platné a lze je již nyní využívat.

Doporučujeme tedy všem zákazníkům, kteří využívají připojení prostřednictvím domén .cms, aby v dostatečném předstihu kontaktovali své IT oddělení, případně svého dodavatele podpory k produktům firmy GORDIC spol. s r.o. a zajistili si přechod na nový způsob připojení .cms2. Pokud tak nebude učiněno, od nového roku nebude funkční připojení k ISZR.

Zdroj: https://www.szrcr.cz/cs/archiv-novinek/vyvojari-a-spravci-ais/328-ukon%C4%8Den%C3%AD-dostupnosti-dom%C3%A9n-cms