S přípravou jednání na Krajském úřadě v Liberci pomáhá GINIS

2 min čtení

16. 1. 2023

Krajský úřad v Liberci s oblibou používá modul Usnesení porady od GORDIC Distributora HAiDA z Nového Boru. S neocenitelným pomocníkem při zpracování materiálů pro jednání zastupitelstev nebo rady zaměstnanci pracují již 15 let.

Díky modulu Usnesení porady (USN) do něj mohou kompetentní osoby vkládat návrhy materiálů a usnesení jednotlivých bodů jednání s veškerými náležitostmi. O zkušenosti s tímto nástrojem se s námi podělila vedoucí oddělení software Krajského úřadu Liberec Jitka Balounová.

Co vás vedlo k pořízení modulu USN?

Primárně jsme potřebovali sjednotit jak evidenci materiálů pro jednání orgánů kraje, tak postupy. Modul odpovídá našim potřebám. Urychluje a zpřehledňuje vedení materiálů, které připravují pracovníci úřadu pro orgány města a následný rozhodovací a schvalovací proces. Modul USN používáme hlavně pro jednání rady kraje a zastupitelstva kraje.

Jste s ním spokojeni, nebo je něco, co  byste vylepšili?

Spokojenost určitě je, modul naplnil naše očekávání. Co bychom za náš úřad uvítali je zlepšení responzivity oken. Při zvětšení písma se překrývají tlačítka nebo se  část okna schová. Poté ještě propojení na  Elektronickou podpisovou knihu (EPK), kde  tvorba schvalovacího procesu není úplně jednoduchá. Naopak vylepšením je napojení na Gportál, díky němuž se zlepšil export a vyhledávání.

Kolik vašich zaměstnanců s USN pracuje?

V současnosti se jedná zhruba o 150 pracovníků, což už je opravdu velký počet.

Na které další moduly máte nástroj USN napojen?

Propojení máme na moduly Univerzální spisový uzel (USU), Elektronická podpisová kniha (EPK) a Gportal. Úředník tak nemusí u dokumentu evidovaného v USU ukládat přílohy do počítače a odsud je přidávat do  USN k jednacímu bodu. Na pár kliknutí z něj vytvoří jednací bod a zařadí ho do jednání.