Kvarteto výhod, které vám přinese GINIS Express SQL

2 min čtení

24. 1. 2023

GINIS Express G0 SQL je vhodným řešením pro malé městské či obecní úřady nebo příspěvkové organizace, které při výběru informačního systému chtějí to nejlepší pro své uživatele, správce infrastruktury i vedení organizace. Přesvědčte se, že verze SQL je optimální variantou.

VÝZNAMNÝ KROK KE SJEDNOCENÍ

V běžné souborové verzi jste se mohli setkávat s problémy, jako je např. zapomenutí vytvoření a uložení zálohy dat v jednotlivých modulech. S tím se můžete rozloučit. Verze SQL nabízí jednotnou databázi dat všech modulů pro každou organizaci. Zde však sjednocení nekončí. Kromě této multitenantní a víceuživatelské databáze pro všechny moduly edice GINIS Express G0 SQL je společné i úložiště elektronických příloh, které může být interní (v databázi), lokální (sdílené souborové úložiště) i vzdálené (včetně cloudové možnosti). Dalším kladem je pak administrace všech modulů a uživatelů z jednoho místa.

DŮRAZ NA BEZPEČNOST

A to hned v několika rovinách. Sjednocení dat významně usnadňuje kvalitní a automatizované zálohování. To může probíhat buď na lokální nebo na vzdálené prostředky – dobré zkušenosti máme se zálohováním na cloud Microsoft Azure, které je možné bez ohledu na to, zda je celé řešení provozováno v tomto cloudu nebo na vlastní infrastruktuře. Další významný prvek lze objevit hned na vstupu – možnost bezpečného dvouúrovňového přihlašování uživatelů, kdy jsou přihlašovací údaje uložené šifrované nebo hashované.

V CLOUDU ČI NA VLASTNÍ INFRASTRUKTUŘE

Když organizace nedisponuje přebytečnými kapacitami pro správu IT infrastruktury či prostředky pro nákup serveru, jednotek pro zálohu či pravidelnou obnovu hardware, nabízí se zvolit provoz v bezpečném cloudu Microsoft Azure. Cloudový provoz ještě umocní výhody GINIS Express SQL díky vlastním bezpečnostním prvkům (například zálohování na dvou od sebe vzdálených místech současně) a nepřetržité dostupnosti cloudové infrastruktury, kterou pracovníci ocení například na home office.

POKROČILÉ FUNKCE

Všechny edice GINIS se pyšní širší škálou funkcionalit, která značně přesahuje legislativně povinnou podobu informačního systému. Pojďme uvést několik příkladů, které dělají z GINIS Express SQL víc než jen agendový systém. Co se týče práce v nové SQL verzi, za vyzdvihnutí stojí rozhodně široká možnost přizpůsobení prohlížení pořízených údajů či jednoduchá práce s prohlíženými daty, a to díky možnosti seskupování nebo třídění. Oproti klasickému souborovému systému má SQL varianta navrch také v následné filtraci či vyhledávání dat. Klíčová je nepochybně i integrace na spisovou službu, díky které získá uživatel lepší správu elektronických dokumentů včetně archivace či skartace. Plnění požadavků GDPR je samozřejmostí. Dále stojí za zmínku možnost napojení na Portál občana či generování otevřených dat – obě tyto varianty činí z úřadu transparentní a přátelskou organizaci, která chce a dovede poskytovat moderní digitální služby a data.

Pokud používáte současnou souborovou verzi GINIS Express, platíte při přechodu na SQL variantu pouze rozdíl ceny licencí a k tomu nezbytné implementační služby. Vyšší bezpečí a komfortnější práci pro své zaměstnance si tak můžete zajistit za výhodných cenových podmínek.