Chrustenice se aktivně zajímají o trendy online světa

3 min čtení

31. 1. 2023

Chrustenice se zhruba tisícovkou obyvatel najdete ve Středočeském kraji nedaleko Berouna. Obec se v posledních letech téměř dvojnásobně rozrostla a přilákala mladé spoluobčany. Místní úřad chce být obyvatelům co nejvíce přístupný, proto jim nabízí možnost využívat Osobní portál občana od společnosti Gordic. O digitalizaci Chrustenic jsme si popovídali se samotným starostou obce Radomilem Urbanem.

Pane starosto, jak dlouho už spolupracujete se společností Gordic?

Přesný rok, kdy začala spolupráce s firmou Gordic, si nepamatuji. Tehdy jsme hledali firmu, která by nám dodala účetní program. V té době bylo na trhu mnoho firem, ale po průzkumu a dohodě s naší účetní jsme nakonec vybrali vaši společnost.

Prozradím, že v příštím roce oslavíme desetileté výročí naší spolupráce. Jak jste za tu dobu spokojen se zákaznickým přístupem?

Jako starosta jsem spokojen, když neslyším od naší účetní, že něco nefunguje. Samo- zřejmě se může stát, že při změně zákonů se nějaké problémy vyskytnou, ale firma Gordic je dokáže rychle odstranit. Můžeme se na ni spolehnout.

Musím zmínit Vaši preciznost v přípravě rozpočtu obce a s tím spojené hlídání plnění. Jak jste spokojen se širokou nabídkou výstupních sestav z modulu Účetnictví a rozpočet?

Sledování plnění schváleného rozpočtu je  pro starostu velmi důležité. Jeho překročení, byť o jedinou korunu, by znamenalo po- rušení rozpočtové kázně. A za to hrozí obci velké finanční postihy. Schválený rozpočet mám samozřejmě v excelovské tabulce. Každý měsíc dostanu od účetní export dat z modulu Účetnictví a rozpočet, který mi velmi usnadňuje sledování rizika překročení schváleného rozpočtu.

Minulý rok jste si pro místní obyvatele připravili Rozklikávací rozpočet a Osobní portál občana, se kterým jste navíc získali ocenění v projektu The Best 2021. Co vás vedlo k jejich nasazení?

Naše obec se z velké části skládá z mladých lidí, pro které je z časových důvodů složitá cesta na úřad. Obyvatelé hojně využívají například mapový portál, kde najdou přehledně vyznačené sítě jako plyn, vodu a kanalizaci. K dispozici mají i mobilní rozhlas, který se těší stále větší oblibě. Informace o hospodaření obce zase najdou v rozklikávacím rozpočtu. Již téměř 20 let se účastníme konference ISSS v Hradci Králové, kde  se prezentuje i vaše společnost. V předstihu jsme tak informováni o novinkách v „digitálním světě.“ Seznámili jsme se třeba s e-identitou a portálem občana, který jsme následně poptávali.

Jako starosta jste byl u zavedení mobilního rozhlasu, nyní u portálu občana. Jak lidé přijímají novinky zlepšující komunikaci s úřadem?

Zpočátku mobilní rozhlas využíval jenom malý počet obyvatel. Jakmile jsme díky němu začali lidi informovat například o vypnutí elektřiny nebo termínu mimořádného svozu bioodpadu, začal se počet zájemců postupně zvyšovat. To samé očekáváme u portálu občana. Lidé musí přijít na to, že  tyto možnosti jsou pro ně přínosem, a co je  důležité, šetří hlavně jejich čas.

Po implementaci modulu Daně, dávky, poplatky lidé projevili zájem o možnost hradit poplatky online. Je to přesně ta  cesta, kterou chcete jít?

Ano, to je přesně ta cesta a doufám, že počet uživatelů bude narůstat. Nepodporujeme to, aby lidé chodili osobně na úřad hradit poplatky. Proto jsme také odmítli zřídit platební terminál pro bankovní karty. Osobní portál občana je pro nás skvělou variantou, jak propojit obecní úřad s občany prostřednictvím digitálního světa.

Jsou starostové, kteří ještě váhají, zda mají přejít do online světa. Co byste jim vzkázal?

Na to je jednoduchá odpověď, starostové nemají jinou možnost, do online světa jít zkrátka musí.