Michal Polák: Inovací webového klienta chceme udělat co největší generační skok

3 min čtení

8. 2. 2023

Téměř 30 let představuje platforma GINIS od společnosti Gordic komplexní softwarové řešení s vysokou úrovní bezpečnosti a otevřenosti. Systém prochází nejenom legislativním a metodickým vývojem, ale také technologickou změnou tak, aby byl připraven i pro  generaci mileniálů.

Jaké změny uživatelé informačního systému pocítí a jak probíhá přechod do prostředí webového prohlížeče jsme si popovídali s vedoucím oddělení Vývoj aplikačního SW Michalem Polákem.

Inovace webového klienta GINIS nabízí nové funkce a možnosti. Můžete jmenovat hlavní vylepšení?

Když to vezmu z pohledu uživatele, nejviditelnější je nové uživatelské prostředí webového prohlížeče. Hlavní přínos ale vidím zejména v zavedení vícevrstvé architektury. Ta zákazníkům přináší mnohem větší možnosti škálování výkonu, bezpečnost, možnosti integrace a de facto nám přináší i mnohem vyšší efektivitu při programování a testování.

Zorientují se lidé v novém uživatelském prostředí rychle?

Kladli jsme důraz zejména na jednoduchost, efektivitu a výkon. Chceme, aby šly potřebné úkony dělat hromadně, rychle na pár kliknutí a jednotlivé kroky byly co nejvíce intuitivní. Například barevné označení má primárně uživatelům říci, co je důležité nebo kde chybovali, nejen aby aplikace dobře vypadala. Při inovaci uživatelského ovládání jsme vycházeli jednak ze zvyků stávajících uživatelů v informačním systému GINIS, ale snažili jsme se implementovat především funkční vzory, které znají z jiných webových aplikací.

Jaké nové funkce a možnosti nový webový klient nabízí?

Díky plně responzivnímu uživatelskému prostředí mohou uživatelé systém spouštět prakticky na jakémkoliv zařízení. Ať už se  jedná o stolní počítače, tablety nebo třeba mobily. Využívat lze i libovolný operační systém – Android, OS X, Windows atd. Přestože jde o webového klienta, moduly obsahují dostatečně robustní funkcionalitu na to, aby  mohly pracovat velmi účelně a efektivně. V mnohém webový klient dokonce překonává schopnosti původních verzí modulů. Například náhledy na dokumenty, práce se  seznamem, možnost individuálního nastavení nejčastějších funkcí nebo sdílení práce prostřednictvím odkazů.

Proč jste k inovaci přistoupili?

Důvodem je budoucnost a zajištění kontinuity. Naprosto zásadní je nástup eGovernment Cloudu a s tím související legislativa. Nesmím zapomenout na rostoucí požadavky na  kybernetickou bezpečnost a neustále bující technologické inovace. Nejzásadnější však pro nás byla zpětná vazba jak zákazníků, tak  implementátorů. Uživatelské rozhraní jsme se rozhodli inovovat i s ohledem na nastupující mileniánskou generaci uživatelů. Chtěli jsme udělat co největší generační skok, aby  naši zákazníci mohli GINIS používat i v následujících 10-15 letech a jednoduše jej bez zbytečných nákladů plynule aktualizovat.

Jak probíhá příprava na přechod do  webového klienta?

Zákazníci se nemusí obávat, na přechod mají dostatek prostoru. Staré a nové moduly mohou provozovat vedle sebe, jsou plně kompatibilní (mohou začít pracovat v původním a dokončit v novém, to platí i obráceně), stará data lze prohlížet a editovat i v nových modulech. Zároveň si mohou zvolit i způsob přechodu. Je pouze na nich, jestli je nejprve vyzkouší u vybraných uživatelů nebo rovnou celých odborech. Co je zásadní, zákazník nemusí měnit procesy ani metodiku.

Jaké kroky doporučujete podniknout s přechodem do webového klienta?

Doporučil bych třeba školení na nové uživatelské rozhraní, audit stávající hardware infrastruktury z pohledu bezpečného provozu IS GINIS, případně zvážení přechodu do eGovernment Cloudu. Konkrétní postup doporučuji konzultovat s implementačním týmem, který posoudí individuální potřeby.

Kolik stojí přechod do webového klienta?

Nové verze modulů není třeba nakupovat, jde o technologickou modernizaci, kterou mají zákazníci k dispozici v rámci maintenance či SaaS. S přechodem na novou verzi se nemusí obávat žádných nových licenčních poplatků.

S jakými moduly mohou v současné době zákazníci pracovat prostřednictvím webového prohlížeče? A jaké k nim v dohledné době přibudou?

Aktuálně mohou pracovat se Spisovou službou a od verze GINIS 2023 budou k dispozici i základní ekonomické moduly. Do nové technologie postupně přejdou všechny zbývající moduly. Počet kybernetických útoků roste.

Je otevírání nástroje ve webovém prohlížeči bezpečné?

Od začátku je pro nás bezpečnost hlavní prioritou. Celý systém i jednotlivé moduly a jejich implementace do prostředí zákazníka například pravidelně podrobujeme hloubkovým penetračním testům. Obecně v oblasti kybernetické bezpečnosti sledujeme, že nejbezpečnější je provozovat aplikace dle standardů eGovernment Cloudu.