Úřad v Břidličné povýšil na GINIS Standard a přešel do cloudu

3 min čtení

20. 2. 2023

Břidličná, nacházející se v Moravskoslezském kraji, převedla své agendy informačního systému do cloudu MS Azure. Úřad již léta systematicky rozšiřuje digitalizaci a pokračuje právě přechodem do cloudového prostředí. Chce mít svá data v bezpečí.

O vývoji spolupráce a postupném vylepšování jsme si povídali s tajemnicí Městského úřadu Břidličná Janou Paštěkovou.

Jak dlouho pracujete na tomto úřadě?

Na Městském úřadu Břidličná pracuji již jedenáctým rokem. Nejdříve jsem působila na  hospodářsko-správním odboru, v roce 2015 jsem se přesunula na pozici tajemnice.

Jaké máte zkušenosti s informačním systémem GINIS?

Osobně nejvíce využívám Spisovou službu, Elektronickou podpisovou knihu a pro  zveřejňování dokumentů elektronickou Úřední desku. Nově máme k dispozici agendu personální a mzdovou (Personální systemizace, Personalistika, Práce a mzdy). V těchto programech se stále učím pracovat, především hledám všechny možnosti, které  mi nabízí. Jakmile člověk pochopí vazby mezi jednotlivými kroky, tak je potom pro  něj práce jednodušší.

Postupně jste přešli z GINIS Express na  GINIS Standard. Byla tato změna pro vás náročná?

GINIS Express jsme pro vedení účetnictví využívali zhruba od roku 1995. Postupně jsme přidávali další moduly, jako je například spisová služba. V roce 2014 jsme využili dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Z ní jsme pořídili kvalitní server a další vybavení a GINIS Express nahradil GINIS Standard. Přechod na nový IS nebyl zprvu jednoduchý.

Byl to nový způsob práce a účetní musely věnovat hodně času tomu, aby pochopily všechny vazby v programech.

S odstupem času, jak hodnotíte práci v informačním systému?

Na základě zkušeností svých kolegyň, které  v IS GINIS pracují, mohu říct, že si zvykly. Používají různé programy, které na sebe logicky navazují a ve finále jim usnadňují jejich práci, které neustále přibývá. Zejména oceňují, že mají neustále k dispozici aktuální stav účetnictví. S celým IS jste přešli do cloudu.

Jak se  vám v MS Azure pracuje?

Proto, aby systém dobře pracoval, se snažíme využívat dostupné aktualizace a novinky. Nelehké období pandemie Covid-19 jistě zaskočilo mnoho úřadů. Pomalu ze  dne na den jsme se museli naučit pracovat v nezvyklých podmínkách, za různých omezení. To vyvolalo potřebu řešit dostupnost informačního systému. Využili jsme proto nabídky Gordic Resellera ASI Mohelnice a přešli jsme do cloudu.

Co byly hlavní důvody přechodu?

Jak už jsem se zmínila, bylo nutné, aby měli všichni uživatelé dostupný informační systém z domova v případě home office. I když náš úřad byl vždy pro veřejnost otevřený, určitá omezení zde byla. Také nemocnost zaměstnanců se zvýšila. Vzhledem k tomu, že jsme malý úřad, kde není úplná zastupitelnost všech úředníků, možnost práce z domova se stala nenahraditelnou. Dalším, neméně důležitým aspektem bylo, že nám končila záruka na server pořízený z dotace a zakoupení nového je finančně náročné. Také proto jsme se rozhodli pro  přechod do cloudu.

Kromě finančních úspor je díky cloudu lépe zabezpečený i váš informační systém. Je to tak?

Ano, cloud nabízí mnohem lepší zabezpečení našich dat než hardware. S napadením naší sítě máme bohužel také zkušenost. Naštěstí se podařilo hrozbu včas zastavit a odstranit, než stihla napadnout celou naši síť. Velké díky patří Jakubu Jeřábkovi z Gordic Resellera ASI informační technologie, který nám problém pomáhal řešit.

Jak hodnotíte spolupráci s naší společností?

Spolupracujeme s vámi už dlouhé roky. Metodicky vedete naše pracovníky, informujete nás o novinkách a vylepšeních. Také nám pomáháte s odstraňováním nečekaných problémů. Výsledkem této spolupráce je  fungující úřad.