Konferenční sezóna začala diskuzí o Digitální informační agentuře

2 min čtení

1. 3. 2023

Právě Digitální informační agentuře (DIA) byla věnována úvodní část konference, kterou magazín Egovernment tradičně připravil ve spolupráci s Krajem Vysočina. Úvodního slova se ujal hejtman kraje Vítězslav Schrek, kterého následně vystřídali místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš a nedávno zvolený ředitel DIA Martin Mesršmíd. Ti zahájili diskuzi s účastníky, kterých bylo přibližně 400.

Oba diskutující se zaměřili na Digitální informační agenturu, jako na nově vznikající instituci, její význam a cíle. Oficiální počátek fungování agentury je stanoven na 1. 4. 2023. V diskuzi se tak hosté vyjadřovali i k otázce časového zvládání příprav a odstraňování možných rizik, souvisejících se vznikem a samotným fungováním agentury. Místopředseda vlády pro digitalizaci účastníky ujistil, že termín je stanoven zákonem a posouvat se nebude. Úkolem DIA bude práce na zlepšování online služeb veřejné správy určené občanům. Chce být moderní organizací inspirovanou agenturami v zemích, které jsou v digitalizaci lídry.

„V Česku nyní po vzoru Velké Británie a Dánska budujeme Digitální informační agenturu, která je důležitým milníkem pro úspěšnou digitální transformaci naší veřejné správy. Spojením zahraničního know-how a českého technologického talentu otevíráme cestu k digitální budoucnosti v srdci Evropy,“ řekl Ivan Bartoš.

Diskuzi po krátké přestávce vystřídala druhá část konference, která měla „klasický“ prezentační charakter. Jako první se představil Ladislav Mazač, který ve společnosti Gordic působí na pozici ředitele odboru Strategický projektový management. Ve svém vystoupení se věnoval aktuálním trendům klíčových informačních systémů. Hovořil o zvyšujícím se tlaku na interní digitalizaci procesů, poptávce po cloudových službách nebo rizikům v kyberprostoru. Orgánům státní správy doporučil zaměřit se na podporu služeb s využitím digitální identity, klást důraz na otevřenost informačních systémů a prověřovat si firmy poskytující cloudové služby (katalog cloud computingu).

Na konferenci jsme mohli mj. vyslechnout také Petra Stieglera z České agentury pro standardizaci s tématem atestace spisových služeb, které je nyní více než aktuální. Již 1. 7. 2023 se zahájí proces, tedy příjem objednávek na atestování konkrétních eSSL. O rok později, od 1. 7. 2024 se nesmí nabízet neatestované eSSL a od 1. 1. 2026 se nesmí používat. Společnost Gordic deklaruje svou plnou připravenost tento proces podstoupit, jakmile to bude umožněno.

Záznam konference: https://www.egovernment.cz/inpage/jihlava2023/